1.11 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Belügyminisztérium
Cím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314
Telefonszám: 06-1-441-1000
Fax: 06-1-441-1437
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
Ügyfélszolgálati telefonszám: 06-1-441-1138
Ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu