Álláshirdetés – vízilétesítmény üzemeltető – Bajai Szakaszmérnökség

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A § alapján pályázat útján betölthető vízilétesítmény üzemeltető munkakört hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű jogviszony, próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baja Szakaszmérnökség működési területe, Deák Ferenc zsilip

Illetmény: Az illetmény megállapítására a 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Feladata a Deák Ferenc zsilip kezelése és üzemeltetése, karbantartása, a műtárgy és környezetének tisztán tartása, a telep rendjének megőrzése, telephely őrzése, a főépület és a konferencia terem külső környezetének folyamatos tisztán tartása. Konferencia terem és múzeum üzemeltetése. Felügyeli a felügyeletéhez tartozó vízi-létesítmények állapotát, vízrajzi és vízkormányzási feladatokat végez. Irányítja és ellenőrzi telephelyre beosztott közfoglalkoztatási programban résztvevő munkavállalók munkavégzését.

A munkakör betöltésének feltétele a szolgálati lakásban való állandó tartózkodás.

Pályázati feltételek: szakmunkás végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szakközépiskolai végzettség, releváns szakmai gyakorlat és/vagy szakmai végzettség, gépkezelői képesítés

A munkakör a pályázat elbírálása után 2022.01.01-től tölthető be

A jelentkezés határideje: 2021.11.30

A jelentkezés módja: személyesen vagy postai úton az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Bajai Szakaszmérnökség címére történő megküldésével (6500 Baja Szeremlei utca 80.), illetve elektronikus levélben (titkarsag@aduvizig.hu)

A jelentkezéshez csatolandó önéletrajz, végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata, nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról. Kérjük a borítékon feltüntetni a „Vízilétesítmény üzemeltető” munkakör megnevezést.

A kinevezés további feltétele: büntetlen előélet, melyet 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni.