2.6 A szerv nyilvántartásai

Egyes adatkezelési tevékenységek nyilvántartása:

Adatkezelő neve, elérhetőségei
Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei
Adatkezelő szervezeti egység
Adatkezelés célja(i)
Érintettek köre
Személyes adatok köre
Személyes adatok forrása
Adatkezelés jogalapja(i)
Adathoz hozzáférő személyek köre
Személyes adatok tárolásának helye
Ha ismert, az adatok törlésére előirányzott határidő
Műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírása

Kötelezően előírt adattovábbítás nyilvántartása:

Adatkezelő neve, elérhetőségei
Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei
Adattovábbító szervezeti egység
Érintettek köre
Továbbított személyes adatok köre
Továbbított személyes adatok forrása
Adattovábbítás jogalapja(i)
Adattovábbítás címzettje(i)
Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre