A Duna magyar–szerb határtérségi hullámtéri erdőgazdálkodásának fejlesztése

Vezető kedvezményezett: 

  • Public Enterprise „Vojvodinašume” Petrovaradin (Vajdasági Erdők Közvállalat)

Kedvezményezettek:

  • University of Novi Sad, Institute of Lowland Forestry and Environment
  • Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Projekt címe: Improving Floodplain Forest Management along the Danube in the HU_SRB CBC area, SafeForest

Projekt azonosító száma: HUSRB/1903/11/0070

A projekt tervezett költségvetése (bruttó): 354 121,61 EUR

Időtartama: 2020.10.01-2022.03.31.

Pályázat forrása:

HUSRB/1903 – IPA CBC Hungary-Serbia Harmadik Pályázati Felhívás 1. Prioritási tengely

A projekt tartalmának bemutatása:

A térség az árvizek által leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik Európában. A klímaváltozás miatt az árvizek gyakorisága és magassága várhatóan nőni fog. Az árhullámok számos Duna menti hullámtéri erdővel és vizes élőhellyel kapcsolatos erdőgazdálkodási tevékenységre jelentős hatást gyakorolnak. Az árvízveszélynek kitett területeken a munkák (erdősítés, vágás, vadgazdálkodás) és a közérdekű tevékenységek (természetalapú turizmus, vadászat, halászat stb.) tervezése a fennálló körülmények között a vízszintváltozás üteme, a helyi adottságok és az árvízi eseményekhez kötött lehetőségek ismeretétől függ. A projekt fő célja az árvízveszéllyel kapcsolatos katasztrófahelyzetekre való reagálási képesség jelentős növekedésének elérése a magyar–szerb határtérségben, valamint egy olyan megoldás kidolgozása, amely lehetővé teszi az erdők elöntésével kapcsolatos hatékony előrejelzési és figyelmeztető rendszerek fenntartását és fejlesztését. A projekt két Duna menti mintaterületre kerül kidolgozásra magyar (1433-1560. fkm között), illetve szerb területen (Kabol–Péterváradi-rét), az UNESCO Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumon belül. A projekttevékenységek 2614(HU)+1079(SRB)=3693 ha területet érintenek. A LiDAR technológiával készülő digitális terepmodell, a vízszintek rendszeres figyelemmel kísérése és a dinamikus elöntési modell alapján kidolgozásra kerül egy webes felület, amely a végfelhasználók számára készül a vizsgált területek erdőit érintő tevékenységek időbeni tervezése céljából, beleértve az erdősítést, erdőnevelést, vágást, vadvédelmet stb. A korai, árvízi jelenségeket és vízjárás-változást vizsgáló figyelmeztető rendszeren alapuló webportál üzembe helyezése lehetővé teszi az olyan tevékenységek időbeni végrehajtását, mint például a faanyag készletezésének kijelölése, elszállítás, erdőhasználat, a vadállomány mentése, élőhely-gazdálkodás tervezése stb. Emellett kidolgozásra kerül egy, az előrejelző és figyelmeztető rendszerek korszerűsítésének lehetőségeit vizsgáló tanulmány is a mintaterület erdőgazdálkodási tevékenységeinek fejlesztése céljából.

Az ADUVIZIG projekt eleme:

ADUVIZIG tervezett tevékenysége: „Feltételrendszer kialakítása az erdőgazdálkodási feladatokat segítő dunai előrejelző és figyelmeztető rendszerek fejlesztéséhez az ADUVIZIG területén” című tanulmány, illetve hozzá kapcsolódó szolgáltatások beszerzése:

  • Elöntési mintamodellhez kapcsolódó felmérési és adatfeldolgozási feladatok
  • Elöntési mintamodell kidolgozása
  • Szemléltető (demonstratív) honlap kidolgozása a modelleredmények bemutatásához.

Az ADUVIZIG projektrészének költségvetése (bruttó): 141 390,96 EUR