A Kamarás-Duna fenntartási kotrása

Az elmúlt években szakaszosan végrehajtott fenntartási célú beavatkozások után 2021. évben tovább folytatódik a Kamarás-Duna mellékág kotrása. Az idei tavaszi időszakban a mellékág torkolati, 0+000 – 0+750 cskm közötti szakasza kerül kotrásra. Ezen a szakaszon 2016-ban végzett Igazgatóságunk hasonló munkákat.

A kotrást mederfelmérés előzte meg, amely során megállapítást nyert, hogy az érintett szakaszon kb. 50-60 cm-es, a mellékágban kiülepedett hordalék és szerves anyag eltávolítása vált szükségessé. A kotrás várhatóan április hónapban befejeződik, mely során összesen kb. 8700 m3 mederanyag kerül eltávolításra.

A kikotort mederanyag a Kamarás-Duna torkolata alatt a Duna sodorvonalába, illetve a szabályozási vonalon kívülre kerül elhelyezésre, mellyel időszakosan javulhatnak a Duna hordalékviszonyai is.

A tavaszi munkálatok befejezését követően a dunai torkolattól a Petőfi-szigeti hídig jellemzően rendelkezése áll az vízjogi üzemeltetési engedélyében meghatározott fenékszint, így javulnak a mellékágban a vízháztartási viszonyok és kisvizes időszakban a vízi-közlekedési feltételei.