A Magyar-Szerb vízügyi együttműködés jelenlegi helyzete

A Magyarország és Szerbia közötti nemzetközi vízügyi együttműködés kereteit alapvetően az idén áprilisban hatályba lépett új vízügyi egyezmény szabja meg, ugyanakkor a két ország közötti, hagyományosan kiváló szakági kooperációt a kialakult COVID-19 járványhelyzet jelentős kihívások elé állítja.

A feladatok további végrehajtásának módjáról a Magyar-Szerb Vízgazdálkodási Bizottság elnökei 2020. július 30-án, valamint 2020. szeptember 9-én, videókonferencia útján tartottak egyeztetést.
A megállapodás szerint a Duna- és a Tisza-vízgyűjtő közös érdekű szakaszainak szokásos közös őszi bejárása helyett ezúttal mindkét fél saját államának területén végzi el a szemlét, és a fotókkal dokumentált megállapításokat elektronikus úton továbbítja a másik Félnek.
A magyar oldali szemle 2020 szeptemberében és októberében megtörtént. A szükséges fenntartási munkák megtörténtek, az ár- és belvízvédelmi létesítmények védképessége megfelelő.