A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata

A Víz Keretirányelv előírása szerint a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket 6 évente felül kell vizsgálni.

A VGT felülvizsgálatának célja a felszíni vizek és a felszín alatti vizek megóvásának, védelmének és kezelésének legjobb gyakorlatának folytatása és az alábbi közvetlen környezeti célkitűzések teljesítése:

  • 2027-re el kell érni azon víztestek jó állapotát is, amelyek 2015-ben még nem érték el a jó állapotot
  • 2027-re el kell érni azon erősen módosított és mesterséges víztesteknél a jó ökológiai potenciált és jó kémiai állapotot, amelyeknél 2015-ben ez még nem teljesült
  • Meg kell akadályozni a vizek állapotának romlását;
  • Csökkenteni kell a vizek szennyezését;
  • 2027-re el kell érni a védett területekre vonatkozó speciális célkitűzések

teljesítését is, amennyiben ez 2015-ig még nem sikerült volna.

Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (VGT) 2010. április hónapban készült el és először a Magyar Közlöny 84. számában az 1127/2010. (V. 21.) Korm. Határozattal hirdették ki, majd ismételten a 2012. évi 21. számban az 1042/2012. (II.23.) Kormányhatározattal.

2015. évben megtörtént a VGT1 felülvizsgálata, a felülvizsgált terv a 2016-2021 közötti hat év cselekvési programja. Magyarország 2015. december 22-én közzétett felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási tervét (VGT2) a Magyar Kormány 2016. március 9-én elfogadta és a Magyar Közlöny 2016. évi 44. számában megjelent 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban hirdette ki. A terv rövid változata a 2016. április 7-én megjelent 14. sz. Hivatalos Értesítőben, és annak mellékleteiben érhető el.

A VKI szerinti VGT felülvizsgálati kötelezettségnek megfelelően az új, 2022-2027 közötti időszakra vonatkozó, harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT3) társadalmi véleményeket is figyelembe vevő átdolgozott változata a kitűzött 2021. december 22-i határidőre elkészült, melyet Magyarország kormánya a korábbi tervekhez hasonlóan 2022 tavaszán Korm. határozatban hirdet ki.

A VGT3 célkitűzése, hogy összeegyeztesse a VKI környezeti célkitűzéseinek elérését és fenntartását biztosító intézkedéseket a mezőgazdaság, vidék- és területfejlesztés, energiatermelés, hajózás, turizmus, klímaalkalmazkodás és a fenntartható vízgazdálkodás igényeivel, és a vizek jó állapotának elérése érdekében, a szociális és gazdasági célkitűzések figyelembevételével meghatározza a legköltséghatékonyabb intézkedési programot. A felülvizsgálat során figyelembe lettek véve az előző tervezés tapasztalatai, a második vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítése óta eltelt időszak intézkedéseinek hatására időközben megváltozott vízállapotok, valamint a Bizottság ajánlásai is, amelyet az első, illetve a második VGT értékelése alapján fogalmaztak meg.

A klímaváltozás alapvetően új kihívásokat jelent az emberiség számára. Miután a klímaváltozás hatásainak kb. nyolcvan százaléka vízzel, vízen keresztül és víz által manifesztálódik, a fenntartható vízgazdálkodás, vizeink védelme az emberiség és életfenntartó ökoszisztémái fenntarthatóságának kulcskérdése. A vízhiánnyal, a vizek szennyezésével, az ökoszisztémák integritásának csökkenésével, a termőföld leromlásával, a szükséges víziközmű-infrastruktúra elégtelenségével és a szélsőséges hidrológiai események (rekord méretű árvizek, villámárvizek és aszályok) előfordulásával kapcsolatos problémák az egész világon, így hazánkban is növekvő mértékben és gyakorisággal jelentkeznek.

A VGT3 kormány-előterjesztésének vitaanyaga a www.vizeink.hu honlapon megtekinthető, valamint ezen az elérhetőségen lesz elérhető a végleges, Kormány által jóváhagyott teljes dokumentáció is.