ADUVIZIG vízminőségi kárelhárítási gyakorlata

Igazgatóságunk a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a védekezésre való felkészítés és továbbképzés céljából vízminőségi környezeti kárelhárítási gyakorlatot tartott 2022. május 25-én és 26-án a Ferenc-tápcsatorna Deák Ferenc-zsilip alvízi oldalán. Az idei gyakorlatot rendhagyó módon két napon, belső továbbképzéssel egybekötve tartottuk meg.

A gyakorlaton az oktatás résztvevői mellett az ADUVIZIG Műszaki Biztonsági Csoportja és a Vízgyűjtő-gazdálkodási és Víziközmű Osztályának munkatársai, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság két képviselője, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet képviselője, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal képviselője és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának képviselője vettek részt.

A gyakorlat első felében a résztvevők betekintést nyerhettek a vízminőségi kárelhárítás alapismereteibe és jogi szabályozásába, majd a felszíni vizek jellemző vízminőségi problémái, illetve azok lehetséges forrásai kerültek bemutatásra. Az elméleti oktatás a vízügyi igazgatóságok kárelhárítási feladatainak, a vízminőségi kárelhárítási anyagoknak, eszközöknek, technológiai utasításoknak ismertetésével zárult. A jelenlévők személyes védekezési tapasztalatokról színes beszámolót is hallhattak. Ezt követően a védelmi raktárkészlet megtekintésére került sor, ahol az igazgatóság Műszaki Biztonsági Csoportja a Sanol védelmi szorbens hurka készítésének menetét is bemutatta, miközben a Sanol, mint olajfelitató anyag tulajdonságairól, felhasználási formáiról és a Sanol rendszer előnyeiről hallhattak részletes információkat a kollégák. A Vikoma merülőfalak és a gépi olajleszedő berendezések bemutatása közben azok működési elve és alkalmazási területeik is ismertetésre kerültek. A gyakorlat résztvevői tájékoztatást kaptak a kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladékok kezeléséről is.

A nap második felében egy feltételezett környezetkárosodás kárelhárítási feladatainak végrehajtására került sor. A feltételezett káresemény szerint gondatlanságból elkövetett szénhidrogén szennyezés érte a Kamarás-Dunát, mely a nyitott Deák Ferenc-zsilipen átjutva a Ferenc-tápcsatorna ökológiai állapotát is veszélyeztette. A felszíni víztestek vízminőségének, illetve élővilágának védelme érdekében a feltételezett olajfolt lokalizálása és eltávolítása volt a feladat.

A szennyezés lokalizálása érdekében, a Deák Ferenc-zsilip alvízi oldalán, a Ferenc-tápcsatorna teljes szélességben történő elzárására került sor egy Vikoma Sentinel Boom típusú merülőfal segítségével. Az imitált olajlefölözést Vikoma Komara 20 típusú állóvízi tárcsás olajleszedővel végezték el.