Vízrendezési, vízhasznosítási főművek felülvizsgálata

Az ADUVIZIG jogszabályi kötelezettségének eleget téve 2017. őszén is végrehajtja a védművek, azok műtárgyai és tartozékai, valamint a védekezési berendezések, gépek, eszközök és felszerelések rendszeres, éves felülvizsgálatát.
A szemle során a felülvizsgáló bizottságnak vizsgálnia és értékelnie kell többek között a csatornák, az azokon lévő műtárgyak elő- és utófenék állapotát, a burkolatokat, a csatlakozó földmeder állapotát, az elzáró szerkezetek vízzáróságát, az acélszerkezeteknél a korrózió hatását, a mozgó alkatrészeket, a szerelvények működőképességét, a gerebeket és a zsilipmozgató berendezéseket.

Read more...

Szakmai konferencián a múzeumi összekötők

A vízügyi múzeumok és kiállítóhelyek összekötőinek éves találkozójára idén Gyulán került sor. A szeptember utolsó hetében megrendezésre kerülő eseménynek a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság által létrehozott gyulai Tájvízház adott otthont. Az évente megrendezésre kerülő szakmai találkozón az ország tizenkét vízügyi igazgatóságának összekötőit Bak Sándor, a KÖVIZIG igazgatója köszöntötte, majd a szakemberek beszámoltak egymásnak az előző évben végzett munkájukról.

Read more...

Jégmegállás szempontjából kritikus szakaszok bejárása a Duna Belgrád és Vaskapu közötti szakaszán

2017. szeptember 26-28. között a szerb, horvát és magyar vízügyi szakemberek Szerbiában, Belgrádban találkoztak a szerbiai Duna-szakasz jégmegállás szempontjából kritikus szakaszainak megismerése érdekében. A találkozót a 2017. január-februári Szerbia területén végrehajtott jégvédekezés hívta életre, ugyanis a Belgrád feletti Duna-szakaszon magyar jégtörők hajtottak végre jégtörési feladatokat.

Read more...

Nigériai delegáció látogatása a Múzeumban

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán nigériai vízügyi szakemberek ismerkednek a magyar vízgazdálkodási módszerekkel és technológiákkal. A szakemberek látogatásának célja, hogy megoldásokat találjanak hazájuk vízgazdálkodási problémáira.

Read more...

Szemét Fogócska

Szemét Fogócska program keretében szeptember 16-án a Kádár-szigeten felnőttek és gyerekek szemetet gyűjtöttek. A Duna menti területen összesen 123 zsákot töltöttek meg a résztvevők, a gyűjtési pontokról az ADUVIZIG Folyami Szakaszmérnöksége vízi járművekkel Baja belterületére szállította a hulladékot. A Bajai Önkormányzat közreműködésével a hulladék kezeléséről a Felső – Bácskai Hulladékgazdálkodó KFT. gondoskodott.

Read more...

Additional information