Fenntarthatósági témahét

Fenntarthatósági témahét keretén belül Igazgatóságunk felkérést kapott a Csávolyi könyvtár vezetőjétől előadás megtartására 7-8. osztályos diákok részére. A felkérésnek Váradi Zsolt osztályvezető úr tett eleget és „Fenntarthatóság és ökológiai gondolkodás” címmel tartotta meg előadását. Az érdekes ismertetőanyag elsajátításának és használatának eredményeként Bízunk abban, hogy sikerült a diákokban felelősséget ébreszteni saját illetve az elkövetkező nemzedékek jövője iránt.

Read more...

A magyar-szerb határvízi egyezmény egyeztetésének 2. fordulója

A magyar és a szerb kormány képviselői 2017. október 3-5. között, a szerbiai Alsókelebián megtartották második egyeztetésüket a két fél közötti, a fenntartható vízgazdálkodás terén, a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló új egyezmény tervezetével kapcsolatban. A találkozón magyar részről a Belügyminisztérium, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Bács-Kiskun-Megyei Rendőr-főkapitányság, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság képviselői vettek részt. A szerb felet a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium, a Környezetvédelmi Minisztérium, a Külügyminisztérium, a Vajdaság Vizei Vízügyi Közvállalat, a Szerbiai Vizek Vízügyi Közvállalat, valamint a Jaroslav Černi Vízgazdálkodási Intézet képviselte.

Read more...

Vízrendezési, vízhasznosítási főművek felülvizsgálata

Az ADUVIZIG jogszabályi kötelezettségének eleget téve 2017. őszén is végrehajtja a védművek, azok műtárgyai és tartozékai, valamint a védekezési berendezések, gépek, eszközök és felszerelések rendszeres, éves felülvizsgálatát.
A szemle során a felülvizsgáló bizottságnak vizsgálnia és értékelnie kell többek között a csatornák, az azokon lévő műtárgyak elő- és utófenék állapotát, a burkolatokat, a csatlakozó földmeder állapotát, az elzáró szerkezetek vízzáróságát, az acélszerkezeteknél a korrózió hatását, a mozgó alkatrészeket, a szerelvények működőképességét, a gerebeket és a zsilipmozgató berendezéseket.

Read more...

Szakmai konferencián a múzeumi összekötők

A vízügyi múzeumok és kiállítóhelyek összekötőinek éves találkozójára idén Gyulán került sor. A szeptember utolsó hetében megrendezésre kerülő eseménynek a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság által létrehozott gyulai Tájvízház adott otthont. Az évente megrendezésre kerülő szakmai találkozón az ország tizenkét vízügyi igazgatóságának összekötőit Bak Sándor, a KÖVIZIG igazgatója köszöntötte, majd a szakemberek beszámoltak egymásnak az előző évben végzett munkájukról.

Read more...

Jégmegállás szempontjából kritikus szakaszok bejárása a Duna Belgrád és Vaskapu közötti szakaszán

2017. szeptember 26-28. között a szerb, horvát és magyar vízügyi szakemberek Szerbiában, Belgrádban találkoztak a szerbiai Duna-szakasz jégmegállás szempontjából kritikus szakaszainak megismerése érdekében. A találkozót a 2017. január-februári Szerbia területén végrehajtott jégvédekezés hívta életre, ugyanis a Belgrád feletti Duna-szakaszon magyar jégtörők hajtottak végre jégtörési feladatokat.

Read more...

Additional information