Álláshirdetés – anyag- és fogyóeszköz gazdálkodó

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A § alapján pályázat útján betölthető anyag- és fogyóeszköz gazdálkodó munkakört hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű jogviszony, próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/C.

Illetmény: Az illetmény megállapítására a 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Közreműködik az igazgatóság készlet- és eszközgazdálkodási feladatainak ellátásában.

Pályázati feltételek: szakirányú iskolai végzettség, pénzügyi, számviteli szakképesítés, felhasználói szintű számítógépes ismeret, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: releváns szakmai gyakorlat, mérlegképes könyvelői szakképesítés.

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A jelentkezés határideje: 2021. július 30.

A jelentkezés módja: személyesen vagy postai úton az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.), illetve elektronikus levélben (titkarsag@aduvizig.hu).

A jelentkezéshez csatolandó önéletrajz, végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata, nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról. Kérjük a borítékon feltüntetni az „anyag- és fogyóeszköz gazdálkodó” munkakör megnevezést.

A kinevezés további feltétele: büntetlen előélet, melyet 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni.