Álláshirdetés – csatornaőr – fülöpszállási csatornaőrjárás

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A § alapján pályázat útján betölthető csatornaőr munkakört hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű jogviszony, próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Kunszentmiklósi Szakaszmérnökség működési területe, fülöpszállási csatornaőrjárás

Illetmény: Az illetmény megállapítására a 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Felügyeli és koordinálja az őrjárásához tartozó fenntartási munkálatokat. Részt vesz a szakaszmérnökség üzemelési és fenntartási feladataiban, felügyeli a működési területhez tartozó vízi-létesítmények állapotát, vízrajzi és vízkormányzási feladatokat végez. Irányítja és ellenőrzi az őrjárásához tartozó közfoglalkoztatási programban résztvevő munkavállalók munkavégzését.

Pályázati feltételek: szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: releváns szakmai gyakorlat és/vagy szakmai végzettség, helyismeret, gépkezelői képesítés

A munkakör a pályázat elbírálása azonnal betölthető.

A jelentkezés határideje: 2021.12.10.

A jelentkezés módja: személyesen vagy postai úton az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Kunszentmiklósi Szakaszmérnökség címére történő megküldésével (6090 Kunszentmiklós, Hold utca 1.), illetve elektronikus levélben (kunszentmiklosi.szm@aduvizig.hu)

A jelentkezéshez csatolandó önéletrajz, végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata, nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról. Kérjük a borítékon feltüntetni a „csatornaőr” munkakör megnevezést.

A kinevezés további feltétele: büntetlen előélet, melyet 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni.