Álláshirdetés – gátőr – Fajsz gátőrjárás

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A § alapján pályázat útján betölthető, a Kalocsai Szakaszmérnökség alá tartozó gátőr munkakört hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű jogviszony, próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Kalocsai Szakaszmérnökség Fajsz gátőrjárás

Illetmény: Az illetmény megállapítására a 391/2017 (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Felügyeli és koordinálja az őrjárásához tartozó fenntartási munkálatokat. Részt vesz a szakaszmérnökség üzemelési és fenntartási feladataiban, felügyeli a működési területéhez tartozó vízi-létesítmények állapotát, vízrajzi és vízkormányzási feladatokat végez. Irányítja az őrjárásához tartozó közfoglalkoztatási programban résztvevő munkavállalók munkavégzését.

Pályázati feltételek: szakmunkás vagy középfokú végzettség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: releváns szakmai gyakorlat és/vagy szakmai végzettség, helyismeret, nehézgépkezelői képesítés, láncfűrész kezelői képesítés.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A jelentkezés határideje: 2022. május 27.

A jelentkezés módja: személyesen (6300 Kalocsa Híd u. 1. sz. alatti telephelyen), postai úton az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.), illetve elektronikus levélben (titkarsag@aduvizig.hu). A borítékon illetve a tárgyban kérjük feltüntetni: „Pályázat – Fajsz, gátőr”.

A jelentkezéshez csatolandó önéletrajz, végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata, nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez történő hozzájárulásról.

A kinevezés további feltétele: büntetlen előélet, melyet 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni.