Álláshirdetés – takarító – Kunszentmiklósi Szakaszmérnökség

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A § alapján pályázat útján betölthető takarító munkakört hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű jogviszony, próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, napi 6 órás munkavégzés

A munkavégzés helye: Kunszentmiklósi Szakaszmérnökség Kunszentmiklós, Hold u. 1.

Illetmény: Az illetmény megállapítására a 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: szakaszmérnökséghez tartozó épületek takarítása

Pályázati feltételek: min. 8 ált iskolai vagy szakmunkás végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: takarítási munkában szerzett tapasztalat

A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal betölthető

A jelentkezés határideje: 2021.11.25.

A jelentkezés módja: személyesen vagy postai úton az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Kunszentmiklósi Szakaszmérnökség címére történő megküldésével (6090 Kunszentmiklós, Hold utca 1.), illetve elektronikus levélben (kunszentmiklosi.szm@aduvizig.hu)

A jelentkezéshez csatolandó önéletrajz, végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata, nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról. Kérjük a borítékon feltüntetni a „takarító” munkakör megnevezést.

A kinevezés további feltétele: büntetlen előélet, melyet 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni.