Álláspályázat – gátőr – Dunafalva gátőrjárás

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A § alapján pályázat útján betölthető gátőr munkakört hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű jogviszony, próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bajai Szakaszmérnökség működési területe Dunafalva gátőrjárás

Illetmény:
Az illetmény megállapítására a 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Elsődleges feladata megjelölt gátőrjáráshoz tartozó vonalas létesítményeknek (Árvízvédelmi fővédvonal, csatorna) fenntartási feladatainak elvégzése, koordinálása
Őrjáráshoz tartozó telephely karbantartása, fenntartása
Közreműködik a fenntartó gépek, gépjárművek területi munkavégzéseinek helyszíni irányításában, kezelésében
A szolgálat helyen szükséges szolgálati lakás biztosított.

A munkakör betöltéséhez: legalább szakmunkás iskolai végzettség szükséges.

Az elbírálásnál előnyt jelent: gépkezelői képesítés, érvényes gépkezelő jogosítvány.50-120 LE teljesítményű mezőgazdasági gépek üzemeltetésben, kezelésében megszerzett szakmai gyakorlat.

A munkakör 2022. április 01. napjától betölthető.

A jelentkezés határideje: 2022. március 25.

A jelentkezés módja: személyesen vagy postai úton az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Bajai Szakaszmérnökség címére történő megküldésével (6500 Baja, Szeremlei utca 80.), illetve elektronikus levélben (titkarsag@aduvizig.hu).

A jelentkezéshez csatolandó önéletrajz, végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata, nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról. Kérjük a borítékon feltüntetni a „gátőr” munkakör megnevezést.

A kinevezés további feltétele: büntetlen előélet, melyet 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni.