Álláshirdetés – gépészeti ügyintéző

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A § alapján pályázat útján betölthető, a Kalocsai Szakaszmérnökség alá tartozó gépészeti ügyintéző munkakört hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű jogviszony, próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Kalocsai Szakaszmérnökség működési területe

Illetmény: Az illetmény megállapítására a 391/2017 (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az egység gépészeti részlegét irányítja, együttműködik és segíti a műszaki kollégákat, közreműködik a fenntartó gépek javításában, szervizelésében és karbantartásában. Koordinálja és felügyeli az egység működési területén megvalósuló fenntartási, üzemeltetési feladatok gépigényeit, intézi a szükséges alkatrészek beszerzését. A Szakaszmérnökség kezelésében lévő erőgépek, gépjárművek műszaki állapotát folyamatosan nyomon követi, arról a szükséges beszámolókat elkészíti, a munkákat precízen adminisztrálja.

Pályázati feltételek: középfokú iskolai végzettség és OKJ szerinti 50. szintű szakirányú szakképesítés, vagy rész-szakképesítés, vagy középfokú szakmai végzettség (gépészeti, műszaki szakmacsoportba tartozó); büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: releváns szakmai gyakorlat, mezőgazdasági gépszerelői tapasztalat, felsőfokú gépészmérnök végzettség, nehézgépkezelői képesítés, traktorok és kotrógépek karbantartásában szerzett gyakorlat.

A munkakör legkorábban 2020. január 02. napjától tölthető be.

A jelentkezés határideje: 2019. december 10. 14 óra.

A jelentkezés módja: személyesen, postai úton az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.), illetve elektronikus levélben (titkarsag@aduvizig.hu, kalocsai.szm@aduvizig.hu).

A jelentkezéshez csatolandó önéletrajz, végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata.

A kinevezés további feltétele: büntetlen előélet, melyet 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni.