Árvízvédelmi gyakorlat

Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 9. § (1) bekezdése kimondja, hogy a védekezésre való felkészítés és a továbbképzés érdekében védekezési és vezetési gyakorlatot kell tartani. Figyelemmel a jogszabályban foglalt előírásokra, valamint a helyi sajátosságokra és a személyi állományban bekövetkezett változásokra, az Országos Vízügyi Főigazgatóság utasításának megfelelően saját szervezésű árvízvédekezési gyakorlaton vettek részt az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai.

Az idei évben megtartott védelmi gyakorlat kiemelt célja volt, hogy mindazon műszaki munkatársaink, akik korábban még nem vettek részt III. fokú vagy azt meghaladó mértékű árvízvédekezésben, bővíthessék ez irányú elméleti és gyakorlati ismereteiket. Mindemellett természetesen a védekezés adminisztrációjára szolgáló rendszerek teszt jellegű kipróbálására is sor került a tapasztalt kollégák bevonásával.

A gyakorlat megtartása három fő részre bontással történt. Elsőként a Vízkárelhárítási Informatikai Rendszer eleminek próbája történt meg a szakaszvédelmi központok bevonásával megtartott törzsvezetői gyakorlaton. A gyakorlat következő elemeként egész napos elméleti oktatást szerveztünk, ahol az Igazgatóság tapasztalt kollégái osztották meg védekezési tapasztalataikat a hallgatósággal. Befejezésül a gyakorlat résztvevői a káros árvízi jelenségek elhárítását szolgáló beavatkozások (nyúlgátépítés, buzgár-elfogás, bordás megtámasztás) műveit építették meg a Bajai Szakaszmérnökség telephelyén.

A gyakorlat megtartásával lehetővé vált, hogy egy előre meghatározott mértékadó árvízi helyzethez hasonló szituációban az árvízvédekezési tevékenységek képzési ismeretekre alapozott tesztelése megtörténjen.