Author Archives: ubermanager

Extrém csapadékmennyiség az ADUVIZIG területén

Az elmúlt hétvégén (július 16. és 18. között) érte el hazánkat az a hidegörvény, amely korábban Közép-Európában, azon belül is elsősorban a Rajna vízgyűjtőjén hatalmas áradásokat és pusztítást vitt véghez. Péntektől vasárnapig az ország számos területén alakultak ki heves zivatarok. Bővebben

Ösztöndíjpályázat

Ösztöndíjpályázat és felhívás szakmai programokon való részvételre a 2021/2022. tanévre vonatkozóan

A pályázat célja: a pályázaton nyertes felsőbb évfolyamos hallgatók támogatása ösztöndíjjal, valamint szakmai programokon való részvétel lehetősége a jelentkezők számára. A pályázat szempontjából felsőbb évfolyamos hallgatónak minősül az, aki a diplomáját várhatóan az alapképzésben (Bsc) 1, illetőleg a mesterképzésben (Msc) 2 éven belül szerzi meg.

1. Ösztöndíj

Az ösztöndíjra vonatkozó pályázat benyújtására jogosult:

Az a felsőbb évfolyamos nappali vagy levelező tagozatos hallgató, aki felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és a legutóbbi két félévet legalább 3,51-es tanulmányi átlaggal teljesítette. Az igazgatóság elsősorban a jelen felsorolás szerinti képzések egyikében részt vevő hallgató jelentkezését várja.

Az ösztöndíj mértéke: 500.000 Ft/félév

2. Szakmai programokon való részvétel

A szakmai programokon való részvételi szándék jelzésére jogosult:

Az a nappali vagy levelező tagozatos hallgató, aki felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Az igazgatóság elsősorban a jelen felsorolás szerinti képzések egyikében részt vevő hallgató jelentkezését várja.

3. Ösztöndíjpályázatra és szakmai programokon való részvételre vonatkozó közös rendelkezések

A pályázaton való részvétel kezdeményezése: Ösztöndíjra pályázni, valamint a szakmai programokon való részvételi szándékot jelezni a jelen kapcsolatfelvételi lap kitöltésével és megküldésével lehet. A mellékelt kapcsolatfelvételi lapot aláírva, egy példányban kell postára adni vagy e-mailben beszkennelt változatban elküldeni.

Postai úton az alábbi címre: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.

Postai küldemény esetén kérjük, a borítékra írja rá: „Ösztöndíjpályázat”.

E-mailben: titkarsag@aduvizig.hu

A kapcsolatfelvételi lap benyújtásának határideje: 2021. október 15.

A sikeres ösztöndíjpályázatról, valamint a szakmai programokon való részvételről a végső döntést az igazgatóság a pályázóval folytatott személyes vagy telekommunikációs eszközön keresztül megvalósított konzultáció után hozza meg. Az igazgatóság az eredményről minden pályázót postai úton vagy e-mailben értesít. A nyertesekkel az igazgatóság ösztöndíjszerződést köt, illetőleg hozzájárulását adja a szakmai programokon való részvételre.

A pályázattal kapcsolatos további információt az alábbi elérhetőségeken kérhet:

E-mailben: pinter.judit@aduvizig.hu

Telefonon: +36 79 525 118

A sikeres pályázóval megkötendő ösztöndíjszerződés tervezetét jelen dokumentum tartalmazza. Amennyiben nem érkezik megfelelő pályázat az igazgatósághoz, abban az esetben ösztöndíjszerződés megkötésére, illetőleg szakmai programok szervezésére nem kerül sor. A szakmai programok megszervezésére a sikeres jelentkezések és a lehetőségek függvényében kerül sor.

Felhívás

Árhullám vonul le a Dunán

Az elmúlt napokban a Duna felső vízgyűjtőjén nagy mennyiségű csapadék hullott. Az utóbbi 6 napban (július 13-18) a Felső-Duna vízgyűjtőjére hullott napi csapadékösszegek átlaga 78 mm volt. Bővebben

Főigazgatói elismerés Duna Nap alkalmából

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István úr Duna Nap alkalmából kiemelkedő és példamutató szakmai munkája elismeréséül Fehér Gizella vízminőség-védelmi referens részére óra emléktárgyat adományozott.

Bővebben

Drónpilóta képzés igazgatóságunkon

A idei év elején életbe lépő új „dróntörvény” miatt igazgatóságunk üzemeltetésében lévő drónokkal történő repülésre vonatkozó szabályok megváltoztak, amely szükségessé tette a drónröptetésre jogosult kollégáink továbbképzését. Bővebben