Az ADUVIZIG Bajai Szakaszmérnökségének területén végrehajtott erdőművelési tevékenységek 2020 tavaszán

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő vágásérettségi kort elérő erdőterületeken több esetben megtörtént a faanyag letermelése az elmúlt években. A letermelésre kijelölt erdőterületeken erdőtelepítési munkálatok kezdődtek meg közfoglalkoztatott dolgozók bevonásával az ADUVIZIG Bajai Szakaszmérnökségének Baja, Szeremle, Hercegszántó települések határában található erdőterületein. Az érintett erdőrészleteken a faanyag letermelése a 2019. évi őszi-téli időszakban zajlott.

Az erdőtelepítés során először megtörtént a terület előkészítése, amely magában foglalta a tuskók kifúrását és a terep Nardy-tárcsázását. Az előkészítési munkálatokat a facsemeték helyének kijelölése és kialakítása követte, a megfelelő sor- és tőkiosztás szerint.
Baja és Szeremle települések külterületén található erdőink az árvízvédelmi fővédvonal mentén helyezkednek el, melyeknek véderdő funkciója van. Ebből kifolyólag az árvízvédelmi követelményeknek megfelelően történt meg a fafajok megválasztása és az ültetési helyek kijelölése.

Az erdőtelepítések során 5,86 ha-on összesen 16.800 db facsemete került elültetésre. A választott fafajok között szerepelnek legnagyobb többségben a nyárfafélék (nemes, szürke, fekete nyár) és a fehér fűz, de megtalálható közöttük a magyar kőris, vénic szil és mezei szil fafajok is.