Az ADUVIZIG Mintavevő Munkacsoportjának újra akkreditálása

A vízügyi igazgatóságokon létrehozott Mintavevő Munkacsoportok 2016-ban kezdték meg a működésüket. Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságon is létrejött a Mintavevő Munkacsoport, amely 2016 augusztusában szerezte meg az akkreditált státuszát a felszíni vizek és a szennyvizek mintavételére és a helyszíni vizsgálataira. Az akkreditálásra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az akkreditált státuszt a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) 5 éves érvényességgel adja meg. A szervezetnek 5 évente újra-akkreditálási eljáráson kell részt vennie, illetve évente felügyeleti vizsgálaton kell bizonyítania az akkreditálás követelményeinek való megfelelőségét. Ez az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerint készült MIR dokumentációnak megfelelő működést, illetve az adott szakterületen, a mintavételekben, helyszíni mérésekben való jártasságot, annak igazolását jelenti.

A Munkacsoport akkreditálása 2021-ben lejár. Az újra akkreditálási eljáráshoz a beadott dokumentáció alapján, 2021. április 8-án került sor a NAH minősítői által megtartott helyszíni szemlére, amelyen a NAH két szakértője ellenőrizte a Munkacsoport tevékenységét. Áttekintették a teljes Minőségirányítási Dokumentációt és adminisztrációt, ellenőrizték a csoport tagjai által, külső helyszínen bemutatott szennyvíz mintavételt és helyszíni vizsgálatokat.

Az értékelő csoport az ellenőrzés során nem tárt fel hiányosságot az ADUVIZIG Mintavevő Munkacsoport munkájában, és az akkreditált státusz odaítélését javasolta.