Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési forrásaiból a 2020. évben megvalósítani tervezett munkálatok

Az öntözéses gazdálkodás hatékony választ jelent a mezőgazdasági termelés egyik legnagyobb kihívása, a klímaváltozás hatásai ellen, és lehetőséget nyújt magasabb termelési értékű növénykultúrák termesztésére. Ezért Magyarország Kormánya célul tűzte ki az öntözéses gazdálkodás elterjesztését és ösztönzését, a meglévő lehetőségek jobb kihasználását és az öntözés fejlesztését.

Távlati cél, hogy az öntözött területek mérete növekedjen Magyarországon, amelyhez a kormány feladatokat fogalmazott meg, és azokhoz forrásokat rendelt. A hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX.10.) kormányhatározat 5. pontjában foglaltaknak megfelelően igazgatóságunk összeállította a 2019­–2024 évek közötti időszakra vonatkozóan az működési területén az öntözési célra felhasználható, meglévő rendszerek eredményes működtetéséhez szükséges fejlesztési javaslatokat.

A kormányhatározatnak megfelelően 2020. évben az alábbi munkálatokat irányoztuk elő, amelyekkel igazgatóságunk tovább kívánja növelni a vízszolgáltatás üzembiztosságát.

  • A Fűzvölgyi-főcsatorna vízvezetési szempontból legkritikusabbnak ítélt szakaszain fenntartási kotrás mocsárjáró hidraulikus, forgó felsővázas kotró alkalmazásával.
  • A Sárközi II. főcsatorna 22+815 cskm szelvényben található Lugosi-zsilip fém- és betonszerkezeteinek felújítása.
  • A kandafoki vízkivételi mű épületrekonstrukciójának keretén belül az épületek használhatósága és állagmegóvása érdekében a szociális épület és a melléképület felújítási munkálatait végeztük el.
  • Az V. csatorna mederkotrása a 16+272 – 18+593 cskm szelvények között. A csatorna jelenlegi állapotában korlátozottan képes elvezetni a vízjogi üzemeltetési engedélyében szereplő vízhozamot. A Kunszentmiklósi Szakaszmérnökség kivitelezésében elvégzendő iszapolási munka keretében a mederanyag kitermeléséhez járóút készül, és gyökérzónás kotrással a felnövekedett vízi növényzet eltávolításra kerül.