Baja város Önkormányzata árvízvédelmi műveinek 2020. évi felülvizsgálata

Baja város Önkormányzata 2020. október 1-én megkezdte a vizek kártétele elleni védekezés műveinek, műtárgyainak, eszközeinek a felülvizsgálatát. Az árvízvédelmi művek szemléire szakértőként az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság is meghívást kapott.

Az október 14-15-i felülvizsgálat során megtekintésre került a 03.02. sz. védvonal 0+000-2+655 tkm közötti, Baja belterületi, önkormányzati kezelésben lévő elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal szakasza és a töltést keresztező műtárgyak, a Nagypandúr-szigeten található III. rendű védvonal, valamint a bajai Petőfi-szigeten található ideiglenes árvízvédelmi mű. A szemlék során Igazgatóságunk szakmai segítséget nyújtott a védvonalak további fenntartási és üzemeltetési feladataival kapcsolatban.