Békavári szivattyútelep rekonstrukciója

Igazgatóságunk két szivattyútelep rekonstrukcióját is elvégzi a „Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója” elnevezésű, KEHOP—1.3.0-15-2016-00011 azonosító számú projektben. A projektelemek közül a Bajaszentistváni szivattyúállás átépítése már a kivitelezés fázisába ért, az elmúlt időszakban jelentős munkákat végzett a kivitelezésért felelős vállalkozó.

A kivitelezés Baja városában, a DVCS torkolati szivattyúház közelében, az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal mentén, a Bajaszentistváni-csatornán valósul meg. Idén júliusban a kivitelező elvégezte a csatorna medrének elzárását, illetve megkezdte a szivattyúk elhelyezéséhez szükséges vasbeton aknák kialakítását. Augusztus második felében elvégezte a töltést keresztező, szivattyúzáshoz szükséges két darab nyomócső cseréjét. A csővezetékek cseréje a töltéskorona útburkolatának felszakításával és a töltésanyag egy részének eltávolításával járt. Az új csővezetékek elhelyezése után megtörtént a töltés eredeti állapotába való visszaállítása. A munkák során ideiglenesen forgalomkorlátozást volt szükséges bevezetni.

A későbbiekben várhatóan a szivattyúk üzemeléséhez szükséges elektromos kábelek átvezetésekor kell számítani még a forgalom korlátozására. A kivitelezési munkák tervezett befejezése 2019. december.