Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint az ÉDUVIZIG, ADUVIZIG, NYUDUVIZIG, FETIVIZIG, ÉMVIZIG, TIVIZIG, KÖTIVIZIG, ATIVIZIG konzorciuma
Projekt címe: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2016-00010
Szerződött támogatási összeg: 6.020.574.674 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.29.

A projekt tartalmának bemutatása:

A meglévő vízpótlás és vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével és rekonstrukciójával, valamint új vízpótló útvonalak létesítésével a Víz-Keretirányelv előírásainak megfelelően a jó állapot, ill. a jó ökológiai állapot, jó ökológiai potenciál elérése, a biodiverzitás növelése, a degradált állapotok megszüntetése az elérendő célkitűzés. A vízrendszerek természetes folyásirányának visszaállítása, megfelelő minőségű és mennyiségű vízpótlás biztosítása szintén a vizek jó állapotának elérését szolgálja. A vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével, rekonstrukciójával és a tározási feltételek megteremtésével csökkenthető a belvízi kockázat, mely az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv célkitűzése. Az öntözés-fejlesztési célkitűzések jó vízminőségű vízpótlása csak a rehabilitált vízterekben valósítható meg eredményesen és hatékonyan. A VGT-ben megfogalmazott felszín alatti vízkészletek védelme a folyók vízkészletére alapozott felszíni vízkészletek igénybevételével valósítható meg.
A projekt célja és várható eredménye egyértelműen kapcsolódik a legfontosabb Uniós irányelvekhez, mint a Víz Keretirányelv (2000/60/EK), az Árvízi Irányelv (2007/60/EK). Emellett kapcsolódik a hazai stratégiák célkitűzéseihez, mint a Kvassay Jenő Terv, (Második) Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2014-2025, kitekintés 2050-ig), Nemzeti Környezetvédelmi Program, Nemzeti Vidékstratégia, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása javítja a szélsőséges hidrológiai és vízjárási helyzetekhez történő alkalmazkodást.
A fejlesztés közvetlen eredményeként nő a visszatartható édesvíz mennyisége, mérséklődnek a vizek többletéből vagy hiányából származó kedvezőtlen hatások, továbbá hozzájárul az EU Víz Keretirányelv szerinti jó állapotú víztestek arányának növekedéséhez.

A projektben Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az alábbi projektelemmel érintett:

Bácsborsódi tározó funkcióbővítése

Támogatási összeg: 699.605.000 Ft

Projektelem leírása:

A Bácsbokodi-Kígyós-csatorna 9+830 cskm szelvényében – Bácsborsód közigazgatási területén – völgyzárógátas vésztározó épült, amely biztosítja, hogy a határszelvényben a mértékadó vízhozam ne lépje túl a nemzetközi megállapodásban rögzített értéket és a csatorna mentén ne okozzon elöntést. A térség vízháztartása szempontjából szükséges volt a jelenlegi vésztározó állandó jellegű, több funkciós tározóvá való átalakítása, így a tározó az árhullám csökkentése mellett öntözési, illetve szabadidős célokat is szolgálhat. A tározót a projektelem megvalósulásáig csak III. fokú belvízvédelmi készültség esetén lehetett üzembe helyezni, vízvisszatartás csak ideiglenes jelleggel történhetett. A fejlesztés során elvégzésre került az ideiglenes vízvisszatartásra készült töltéstest szigetelése, a töltéskorona és az árapasztó burkolása, a bevezető műtárgy átépítése, illetve a tározó keleti oldalán meglévő földút magasítása.

A projektelem műszaki átadás-átvételi eljárása 2020. december 15-én valósult meg.