Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint az ÉDUVIZIG, KDVVIZIG, ADUVIZIG, NYUDUVIZIG, FETIVIZIG, ÉMVIZIG, TIVIZIG, KÖVIZIG, DÉDUVIZIG konzorciuma
Projekt címe: Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2016-00011
Szerződött támogatási összeg: 1.037.587.405.- Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.29.

A projekt tartalmának bemutatása:

A belvízvédelmi szivattyútelepek rekonstrukciója keretében az elöregedett, vagy nem megfelelő kapacitású, nem megfelelő üzembiztonságú szivattyútelepek rekonstrukciója valósul meg, a kapcsolódó műtárgyak, egyéb gépi berendezések, csőhálózatok, energiaellátó létesítmények, valamint a szivattyúgépházak, kezelőépületek átépítésével, felújításával. Cél a károk mérséklése, ezáltal az üzemeltetés költségeinek csökkentése.
A projekt hosszú távú célja a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások mérséklése, a védekezési költségek csökkentése, a főművek védképességének hosszú távú megőrzése. Közvetlen cél a belvízlevezető hálózat legkritikusabb pontjainak rekonstrukciója.
A vízügyi igazgatóságok kezelésében 598 db szivattyútelep van, ebből 320 db került átvételre a társulatoktól. Utoljára 2000-ben volt szivattyútelepi rekonstrukciós program, azóta átfogó fejlesztésre nem került sor. A belvízvédekezésnek alapvető eleme a szivattyútelep, melynek meghibásodása, nem biztonságos üzemelése a leggyakoribb hátráltató tényező.
A vízügyi igazgatóságok 41 szivattyútelepen terjesztettek fel rekonstrukciós igényt, ebből lett kiválasztva 9 vízügyi igazgatóság területén 11 db javaslat. A kiválasztás során előtérbe került a gerebek kiépítése, illetve korszerűbb berendezésre történő cseréje (9 db új gereb), az elektromos rendszerek biztonságának fejlesztése, illetve a szivattyúegységek korszerűsítése. A kiválasztásnál szempont volt a térség belvíz veszélyezettsége is.

A projektben Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az alábbi projektelemekkel érintett:

Bajaszentistváni szivattyúállás átépítése

Támogatási összeg: 55.106.733 Ft

Projektelem leírása:

A 10 200 fm hosszúságú Bajaszentistváni csatorna Baja és Érsekcsanád közigazgatási területén található. A vízgyűjtőterület nagysága 10,4 km2, torkolati vízszállítása 0,18 m3/s.
Magas dunai vízállásnál a projektelem megvalósulását megelőzően 2 db diesel üzemű Pajtás szivattyú emelte befogadóba a vizet. A korszerűtlen szivattyúk jelentős üzemanyagköltséggel, állandó kezelőszemélyzet felügyelete mellett, gyakori meghibásodással, magas költségszinttel üzemeltethetők. Helyettük korszerű, gazdaságosan működtethető automatikus vezérlésű elektromos merülőszivattyúk beépítése valósult meg az árvízvédelmi töltésben meglévő alépítmény felhasználásával. A szivattyúk áramellátása az Igazgatóság kezelésében levő DVCS torkolati szivattyútelepen rendelkezésre álló transzformátorállomásról biztosítható.

XIV. torkolati szivattyútelep rekonstrukciója

Támogatási összeg: 62.868.147 Ft

Projektelem leírása:

Az 5 433 fm hosszúságú XIV. jelű csatorna Soltszentimre közigazgatási területén található. A vízgyűjtőterület nagysága 5,38 km2, torkolati vízszállítása 0,58 m3/s. A rekonstrukció során korszerű, elektromos szivattyúk beépítését végezték el, a kapcsolódó vezérléstechnikai és biztonsági rendszerek, illetve a szivattyútelep energiaellátását biztosító elektromos hálózat kiépítésével együtt. El kellett végezni a szivattyútelepi gépház felújítását, illetve a telepen szükséges magas-, és mélyépítményi rekonstrukciókat.

A projektelemek műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása 2020.02.05-én történt meg.