Kategória: Futó projekt – HUSRB/1903/11/0070

A Duna magyar–szerb határtérségi hullámtéri erdőgazdálkodásának fejlesztése

Vezető kedvezményezett: 

 • Public Enterprise „Vojvodinašume” Petrovaradin (Vajdasági Erdők Közvállalat)

Kedvezményezettek:

 • University of Novi Sad, Institute of Lowland Forestry and Environment
 • Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Projekt címe: Improving Floodplain Forest Management along the Danube in the HU_SRB CBC area, SafeForest

Projekt azonosító száma: HUSRB/1903/11/0070

A projekt tervezett költségvetése (bruttó): 354 121,61 EUR

Időtartama: 2020.10.01-2022.03.31.

Pályázat forrása:

HUSRB/1903 – IPA CBC Hungary-Serbia Harmadik Pályázati Felhívás 1. Prioritási tengely

A projekt tartalmának bemutatása:

A térség az árvizek által leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik Európában. A klímaváltozás miatt az árvizek gyakorisága és magassága várhatóan nőni fog. Az árhullámok számos Duna menti hullámtéri erdővel és vizes élőhellyel kapcsolatos erdőgazdálkodási tevékenységre jelentős hatást gyakorolnak. Az árvízveszélynek kitett területeken a munkák (erdősítés, vágás, vadgazdálkodás) és a közérdekű tevékenységek (természetalapú turizmus, vadászat, halászat stb.) tervezése a fennálló körülmények között a vízszintváltozás üteme, a helyi adottságok és az árvízi eseményekhez kötött lehetőségek ismeretétől függ. A projekt fő célja az árvízveszéllyel kapcsolatos katasztrófahelyzetekre való reagálási képesség jelentős növekedésének elérése a magyar–szerb határtérségben, valamint egy olyan megoldás kidolgozása, amely lehetővé teszi az erdők elöntésével kapcsolatos hatékony előrejelzési és figyelmeztető rendszerek fenntartását és fejlesztését. A projekt két Duna menti mintaterületre kerül kidolgozásra magyar (1433-1560. fkm között), illetve szerb területen (Kabol–Péterváradi-rét), az UNESCO Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumon belül. A projekttevékenységek 2614(HU)+1079(SRB)=3693 ha területet érintenek. A LiDAR technológiával készülő digitális terepmodell, a vízszintek rendszeres figyelemmel kísérése és a dinamikus elöntési modell alapján kidolgozásra kerül egy webes felület, amely a végfelhasználók számára készül a vizsgált területek erdőit érintő tevékenységek időbeni tervezése céljából, beleértve az erdősítést, erdőnevelést, vágást, vadvédelmet stb. A korai, árvízi jelenségeket és vízjárás-változást vizsgáló figyelmeztető rendszeren alapuló webportál üzembe helyezése lehetővé teszi az olyan tevékenységek időbeni végrehajtását, mint például a faanyag készletezésének kijelölése, elszállítás, erdőhasználat, a vadállomány mentése, élőhely-gazdálkodás tervezése stb. Emellett kidolgozásra kerül egy, az előrejelző és figyelmeztető rendszerek korszerűsítésének lehetőségeit vizsgáló tanulmány is a mintaterület erdőgazdálkodási tevékenységeinek fejlesztése céljából.

Az ADUVIZIG projekt eleme:

ADUVIZIG tervezett tevékenysége: „Feltételrendszer kialakítása az erdőgazdálkodási feladatokat segítő dunai előrejelző és figyelmeztető rendszerek fejlesztéséhez az ADUVIZIG területén” című tanulmány, illetve hozzá kapcsolódó szolgáltatások beszerzése:

 • Elöntési mintamodellhez kapcsolódó felmérési és adatfeldolgozási feladatok
 • Elöntési mintamodell kidolgozása
 • Szemléltető (demonstratív) honlap kidolgozása a modelleredmények bemutatásához.

Az ADUVIZIG projektrészének költségvetése (bruttó): 141 390,96 EUR

Project HUSRB/1903/11/0070 – Tender Procedure

The following announcement contains information about procurement procedure planned by Lower Danube Valley Water Directorate, as a part of the implementation of the Project HUSRB/1903/11/0070.

 • Project ID: HUSRB/1903/11/0070
 • Project Title: “Improving Floodplain Forest Management along the Danube in the HU-SRB CBC area”
 • Acronym: SafeForest
 • Subject of the Tender: Data processing and sample flooding model
 • Type of procedure: „Simplified“
 • The tender dossier is available by sending an e-mail to the following e-mail address: forest.ipa@aduvizig.hu
 • Deadline for submission of the tender:  31th March 2021., 12:00 (local time)

Ajánlati felhívás: szolgáltatás beszerzése

Project HUSRB/1903/11/0070 – Tender Procedure

The following announcement contains information about procurement procedure planned by Lower Danube Valley Water Directorate, as a part of the implementation of the Project HUSRB/1903/11/0070.

 • Project ID: HUSRB/1903/11/0070
 • Project Title: “Improving Floodplain Forest Management along the Danube in the HU-SRB CBC area”
 • Acronym: SafeForest
 • Subject of the Tender: Danube River Forest-oriented Forecast Study and website
 • Type of procedure: „Simplified“
 • The tender dossier is available by sending an e-mail to the following e-mail address: forest.ipa@aduvizig.hu
 • Deadline for submission of the tender:  20th January 2021., 12:00 (local time)

Projekt HUSRB/1903/11/0070 – Ajánlati felhívás

Az alábbi közlemény a HUSRB/1903/11/0070 projekt keretében az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által a projektrészének megvalósítása érdekében tervezett beszerzési eljárásról tartalmaz információkat.

 • Projekt ID: HUSRB/1903/11/0070
 • Projekt címe: “Improving Floodplain Forest Management along the Danube in the HU-SRB CBC area”
 • Acronym: SafeForest
 • A tender tárgya: PRAG szolgáltatások biztosítása B2 partner részére a SafeForest projekt keretében
 • A tender típusa: „Single tender eljárás”
 • A beszerzési eljárás dokumenációja a következő e-mail címről kérhető ki: forest.ipa@aduvizig.hu
 • Az ajánlatok benyújtásának határideje:  2020.11.26. 12:00