Kategória: Hírek

Dunai vízmélység mérések

Igazgatóságunk felmérő csoportja geodézia felméréseket – keresztszelvényezést – végez az ADUVIZIG működési területén, az 1434 fkm és 1560 fkm-ek között. Ezen folyamkilométerek között hajózhatósági szempontból meghatározó gázlók és szűkületek is találhatók. A gázlók és szűkületek rendszeres felmérésével ellenőrizhetővé válik, hogy a hajózási űrszelvény előírt méretei és ezzel a hajózás legalapvetőbb feltételei a hajózás rendelkezésre áll. Bővebben

Illegális hulladék begyűjtése a vízfolyások partszakaszán

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén a vízfolyások partszakaszán elhelyezett illegális hulladék mentesítését végzi. A Bajai Szakaszmérnökség Baja és Érsekcsanád településeken a Duna-völgyi-főcsatornán valamint a Sárköz I. főcsatornán, Szeremle térségében az árvízvédelmi fővédvonalon illetve a hullámtéri erdőterületen, Bácsalmás településen a Kígyós-főcsatorna mentén kerül felszámolásra az illegális hulladék. A hulladék felszámolása kézzel, illetve gépi eszközökkel valósul meg. A fellelt hulladékok jelentős része kommunális jellegű (műanyag, papír, PET palack.) azonban jelentős mennyiségben található elektronikai (hűtő, tv) hulladék is. A hulladékok a Közszolgáltató hulladék lerakó telephelyére kerül elhelyezésre, majd ártalmatlanításra. Az elektronikai hulladék hasznosításra átadásra kerül az arra jogosult vállalkozó részére.

A Magyar-Szerb Vízgazdálkodási Bizottság videokonferencia keretében folytatja munkáját

Tekintettel az országunkban és Szerbia területén fennálló járványügyi helyzetre, valamint az ezzel összefüggésben megjelent belső utasításokra, a Magyar–Szerb Vízgazdálkodási Bizottság találkozói jelenleg kizárólag videokonferenciák útján valósulhatnak meg. A legutóbbi megbeszélésre, amelyen érintettsége okán Igazgatóságunk is képviseltette magát, 2020. november 3-án került sor. Bővebben

Uszadékkiszedő hely létesítése a Sárközi-I. főcsatornán

A biztonságos vízszolgáltatás és a vízminőség megóvása érdekében szükségszerű, hogy a vegetációs időszak során, a csatornáinkban felgyülemlő növényi uszadék mielőbb eltávolításra kerüljön. Ennek jegyében fenntartási munkáink szerves részét képezi az uszadékszedési tevékenység. Kalocsai Szakaszmérnökségünk többek között a Sárközi-I. főcsatorna 46+330 cskm szelvényénél rendszeresített növényzet eltávolítási feladatokat ezért egységünk e helyszín fejlesztését határozta el az idei évben. Bővebben

Vízminőségi kárelhárítási gyakorlat

Igazgatóságunk a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a védekezésre való felkészítés és továbbképzés céljából vízminőségi környezeti kárelhárítási gyakorlatot tartott 2020. november 4-én a Ferenc-tápcsatorna Deák Ferenc-zsilip alvízi oldalán. Bővebben

Zsilipkalibrálás a Fűzvölgyi-főcsatornán

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei zsilipkalibrálást végeztek a Fűzvölgyi-főcsatorna 13T zsilipjénél. A zsilip Harta határában található, a kettős működésű Fűzvölgyi-főcsatorna 2+212 cskm szelvényében. Fő feladata az öntözővíz biztosítása a környékbeli vízkivételek számára, azonban belvízelvezetési feladatokat is ellát.
A kalibrálás során a különböző zsilipnyitásoknál történtek vízhozammérések. A mérési eredmények alapján, a zsilipen átfolyó vízhozam számítható a felvízszint, az alvízszint és a zsilipnyitás függvényében. A mérést Igazgatóságunk Vízrajzi Osztálya és a Kalocsai Szakaszmérnökség közösen végezte.