Kategória: Hírek

Képre álmodott bajai mesék

Ifj. Éber Sándor négy festménye tért vissza igazgatósági székházunk irodáiból néhány hónapos látogatásra „szülőhelyükre”, a bajai Éber család lakóházából és műterméből kialakított emlékházba. Bővebben

Szivattyútelepek felülvizsgálata

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság síkvidéki vízgyűjtőjének területe 5489 km2, melyen a Sárközi-, a Kígyós-, az Igali-, a Margittaszigeti- és a Dél-Duna-völgyi belvízöblözet helyezkedik el. Az öblözetek vizeit döntő többségben mesterségesen kialakított csatornák gyűjtik össze, és vezetik a végső befogadóba. A vízgyűjtő területekre hulló, jelentős mennyiségű csapadék, vagy a befogadó vízfolyás magas vízszintjének hatására szükségessé válhat a levezető csatornák torkolati műtárgyainak zárása és a belvízöblözetek káros többletvizének szivattyús átemelése. Bővebben

Megjelentek a 4. Közös Dunai Felmérés eredményei!

A legátfogóbb folyami felmérés eredményeiről készült kiadványok már elérhetőek.

Az ICPDR (International Commission for the Protection of Danube River) azaz a Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság koordinálásában a Duna-medence országainak sok száz szakértőjének bevonásával 2019-2020 között zajlott a 4. Közös Dunai Felmérés (Joint Danube Survey JDS4). A résztvevő tudományos közösségek nemrégiben tették a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé a felmérés eredményeit. Bővebben

Vízrajzi értekezleten jártak munkatársaink

Az idei évben 2021. szeptember 28-án és 29-én, Tatán került sor a magyarországi vízrajzi szakágazat rendezvényére, az immár 43. alkalommal megtartott Országos Vízrajzi Értekezletre. Az esemény házigazdája az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság volt. Bővebben

Hajószentelés

Augusztus hónap utolsó napján az igazgatóságunk hajóparkját érintő, nem mindennapi eseményre voltunk hivatalosak Budapestre. Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke megáldotta a közelmúltban a bajai, a budapesti és a győri vízügyi igazgatóságok hajóparkjába került hét új, a dunai hajózóút kitűzési feladatainak ellátását szolgáló hajót, három kitűzőhajót és négy gyorsjáratú hajót. Bővebben

Workshopot tartottunk a SafeForest projekt keretében

A Duna magyar–szerb határtérségi hullámtéri erdőgazdálkodásának fejlesztése (SafeForest) elnevezésű, határon átnyúló projekt keretében Igazgatóságunk munkamegbeszélést (workshopot) szervezett, melynek témája a projekt eddigi szakasza során végrehajtott, valamint a tervezett tevékenységek ismertetése volt. Az egyeztetés lehetőséget biztosított a megvalósítás során felmerülő egyéb kérdések megvitatására is.

Bővebben

Pályázati felhívás használt bútor értékesítésére

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) 33. § (2) bekezdése értelmében az igazgatóság a működéséhez már nem szükséges, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (6) bekezdése szerinti immateriális jószágokat, tárgyi eszközöket, készleteket – amennyiben azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott 100 M Ft értékhatárt nem haladja meg – az MNV Zrt.-vel 2018. 04. 12. napján kötött megbízási szerződés alapján értékesítheti a Vtv. 34-35. § alkalmazásával. Bővebben