Kategória: Hírek

Jégtörő hajók futópróbája

Az ADUVIZIG jégtörő hajó flottája 2021. december 15-től I. fokú jégvédekezési készültségben állomásozik az igazgatóság Folyami Szakaszmérnökségének Türr-átvágásban található kikötőjében. Az I. fokú jégvédekezési készültség a hajók úgynevezett melegen tartását jelenti, amely során a hajókat olyan állapotban tartják, hogy egy esetleges jégvédekezés során azonnal indíthatók és bevethetők legyenek. Bővebben

Pályázati felhívás gépjármű értékesítésére

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) 33. § (2) bekezdése értelmében az igazgatóság a működéséhez már nem szükséges, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (6) bekezdése szerinti immateriális jószágokat, tárgyi eszközöket, készleteket – amennyiben azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott 100 M Ft értékhatárt nem haladja meg – az MNV Zrt.-vel 2018. 04. 12. napján kötött megbízási szerződés alapján értékesítheti a Vtv. 34-35. § alkalmazásával.

Bővebben

Jégtörő hajók I. fokú jégvédekezési készültségbe helyezése

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló 24/2012. (V. 31.) BM utasítás rendelkezéseinek megfelelően 2021. december 15-én 6:00 órától elrendelte a jégtörő hajók I. fokú jégvédekezési készültségbe helyezését, azaz melegen tartását. Bővebben

Kiemelkedő szakmai tevékenység elismerése – Panek Sándor

Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere a Kunszentmiklósi Szakaszmérnökség munkatársa részére Panek Sándor gépkezelőnek több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül 50. születésnapja alkalmából óra emléktárgyat adományozott, amelyet a szakaszmérnökség vezetője Kesik József adott át. Bővebben

Kiemelkedő szakmai tevékenység elismerése – Mozsár Károly

Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere a Kunszentmiklósi Szakaszmérnökség homokszentlőrinci őrjárás csatornaőrének, Mozsár Károlynak több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül 60. születésnapja alkalmából óra emléktárgyat adományozott, amelyet Kesik József a szakaszmérnökség vezetője adott át. Bővebben

Háromoldalú találkozó a téli jégvédekezés tárgyában

A Magyar – Szerb Vízügyi Bizottság és az Állandó Magyar – Horvát Vízgazdálkodási Bizottság ülésszakán hozott határozatoknak megfelelően és a vonatkozó szabályzatokkal összhangban idén 2021. december 2-án került sor a magyar, horvát és szerb jégvédekezési összekötők és szakértők találkozójára. A tárgyalás célja az volt, hogy a felek megállapodjanak a jégvédekezés szempontjából magyar–szerb–horvát közös érdekű, Dunaföldvár és Vukovár közötti, 227 km hosszú Duna-szakaszon, a 2021/2022. évi téli időszakban esetlegesen bekövetkező, árvízi elöntés okozására képes jégjelenségek (jégtorlódások, jégtorlaszok) elleni védekezés feltételeiről.

A találkozó – a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel – a tavalyi évhez hasonlóan idén is videókonferencia formájában került megtartásra.

A tárgyaláson az összekötő szervek kölcsönösen tájékoztatták egymást az aktuális hidrometeorológiai helyzetről és a középtávú, valamint a hosszú távú előrejelzésekről. Megállapításra került, hogy a hosszú távú előrejelzésekben rejlő bizonytalanságokra, valamint az esetlegesen bekövetkező szélsőséges meteorológiai eseményekre és a várhatóan alacsony vízállásra való tekintettel a téli időszak második felében a dunai jégjelenségek kialakulásának lehetősége nem zárható ki.

A magyar fél tájékoztatta a szerb és a horvát Felet, hogy a Dunaföldvár – országhatár közötti közös érdekű Duna-szakaszra a korábbi megállapodásnak megfelelően 4 (négy) db jégtörő hajót biztosít. Ezek közül 2 (kettő) db jégtörő hajó szükség szerint a közös érdekű szakasz országhatár és Vukovár közötti részén végez jégtörést. Ugyancsak megerősítésre került, hogy amennyiben a hidrometeorológiai előrejelzések intenzív jégzajlásra, illetve jégbeállásra utalnak, és a teljes magyarországi Duna-szakasz jéghelyzete, valamint a műszaki lehetőségek azt megengedik, úgy a magyar Fél megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a fent megadott 2 db hajón kívül további 2 db jégtörő hajó kerüljön levezénylésre az országhatár Vukovár közötti közös érdekű Duna-szakaszra.

A felek megállapodtak abban, hogy a 2022/2023. évi jégvédekezési előkészítő tárgyalásra 2022 decemberében, Horvátország területén kerül sor.

 

Kékalga gyepek a Sugovicán

A napokban szennyezésre hasonlító képződményt – a vízfelszínen úszó bevonat darabokat – figyelhetünk meg a Sugovicán, ám valójában ezt a vízrendszerben jelenlévő kékalgák (más néven: cianobaktériumok) okozzák, és legtöbbször a környezeti viszonyok változásait jelzik. Az egyik fonalas Oscillatoria faj normál körülmények között a mederfenéken lévő bevonatban található meg, algagyepeket alkotva.

A gyep felszínre úszása nem újkeletű jelenség, időről-időre megfigyelhető a Sugovicán is: az alacsonyabb vízállás következtében több fény jut el a fenékig, aminek hatására ezek a fonalas algákból álló gyepek elszaporodnak és intenzív fotoszintetizálásba kezdenek. A fokozott oxigéntermelés során légbuborékok képződnek, amik felszakítják a gyepeket az aljzatról és a víz felszínére emelik. A jelenség általában hamar meg is szűnik, mivel a közvetlen napsugárzás hatására ezek az algák elpusztulnak és a fenékre süllyednek.

Vasbaktériumok

Egy másik látványos jelenséget is megfigyelhetünk most a parton. A vízzel nem borított részeken szivárványosan csillogó szivárgó víz jelent meg, amely megtévesztően hasonlít az olajszennyezéshez.

Ezt az elszíneződést a talajban, talajvízben élő vasbaktériumok okozzák melyek szintén az alacsonyabb vízállás következtében kerülnek a felszínre, a vízfelszínen hártyát képezve. Ezek az élőlények növekedésük során vas- illetve mangán-oxi-hidroxid csapadékkal vonják be sejtjeiket, ezáltal barna tokocskákban élnek.

Vaskiválás a parti homokon

A partot tovább figyelve láthatunk egy másik vassal kapcsolatos történést is. A talajvízben lévő vas a felszínre kerülve, levegő hatására oxidálódik és rozsdabarna, vöröses-barna színű csapadék formájában a homok felületén kiválik.

Kiemelkedő és példamutató szakmai munka elismerése

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, Láng István úr nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából kiemelkedő és példamutató szakmai munkája elismeréséül Megyerei Árpád urat,igazgatóságunk geodéziai és térinformatikai referensét SZAKTERÜLETI ÉREM elismerésben részesítette. Bővebben