Kategória: Hírek

Lezárult a Baja–Bezdáni-csatorna térségének komplex vízgazdálkodása elnevezésű projekt

Baja városról szerte az országban elsők között a halászlé, és a település vízfolyásai jutnak eszébe az embereknek, a Baján és környezetében élőknek a Duna és a Kamarás-Duna mellett a Ferenc-tápcsatorna is szívügyük. A Ferenc-tápcsatorna – más néven Baja–Bezdáni-csatorna – Baja és a tőle délre húzódó települések meghatározó vízfolyása, vizet biztosít a mezőgazdaság számára, főként halastavi gazdálkodók részére, és csapadékos időszakban összegyűjti a környezetében lehulló, felesleges csapadékvizeket. Elmondható, hogy rendkívül összetett és szerteágazó igényeket szolgál ki, sőt mi több, nemzetközi jelentőségű csatornáról beszélhetünk. Baján a Kamarás-Dunából (Sugovicából) ágazik ki, és közel 45 km-es útját gazdag élővilág mentén teszi meg egészen a szerbiai Bezdánig, ahol a Sebesfoki-zsilipnél torkollik a Ferenc-csatornába.

A Baja-Bezdáni-csatorna térségének komplex vízgazdálkodása elnevezésű projekt tovább írja a Ferenc-tápcsatorna történetét. Azt a történetet, amely 1794-ben a Dunát és a Tiszát összekötő általunk Ferenc-csatornának hívott, de „Bezdán–Verbász-csatorna” vagy „Duna–Tisza-csatorna”-ként is ismert vízfolyás építésével kezdődött meg. A Ferenc-csatorna a belvízelvezetés és az öntözés mellett a hajózást is szolgálta. A csatorna kiépítését követő első évtizedek után a vízellátása egyre aggasztóbbá vált a torkolati részeken tapasztalt jelentős mértékű mederfeltöltődések következtében. A helyzet javítása érdekében 1855-ben Bezdánnál egy új torkolati zsilipet építettek. Alacsony dunai vízállás idején azonban ezzel sem lehetett biztosítani az üzemeléshez szükséges vízszintet. A megoldást a Duna egy magasabb pontjáról kiinduló csatorna megépítése kínálta. A nagyszabású terv megvalósításának megszervezésére Türr István – Baja város szülöttje, olasz királyi altábornagy – kapott megbízást. E vállalkozás nyomán épült meg a Ferenc-tápcsatorna, amelynek elsődleges feladata így a Ferenc-csatorna vízpótlása volt. Türr kiemelkedő műszaki tudással és szervezőkészséggel rendelkezett, munkáját nem csak magyar, de francia, olasz, holland és angol mérnökök is segítették. Bajánál a Pandúr-szigeten át új medret ástak, melynek végénél megépítették a Deák Ferenc-zsilipet, amely nemcsak a tápcsatorna szabályozott vízbevezetését, hanem a hajózást is lehetővé tette. A tápcsatorna létesítéséhez Bátmonostorig új nyomvonalat kellett kotorni. Délebbre dunai holtágak részbeni kotrása, átvágása segítségével természetes medreket is felhasználtak a csatorna kialakításához. A megnyitásra 1875. augusztus 13-án került sor.

Az első világháborút követő területi átrendeződés eredményeként a Ferenc-csatorna teljes hosszában, a Ferenc-tápcsatornának pedig a déli szakasza a Szerb-Horvát-Szlovén királyság, a későbbi Jugoszlávia területéhez került. Az új határt keresztező Ferenc-tápcsatorna gazdasági jelentősége ennek következtében lecsökkent. A belvízi hajózás lényegében megszűnt.

A BABECA-projekt

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság pályázatot nyújtott be „A Baja–Bezdáni-csatorna (Ferenc-tápcsatorna) térségének komplex vízgazdálkodási fejlesztése” címmel, a Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében közzétett HUSRB/1601 számú stratégiai pályázati felhívásra, amelyen támogatást nyert. A projektben vezető partner szerepet tölt be, de partnerként részt vett még a szerbiai „Vajdasági Vizek” Vízügyi Közvállalat, valamint a Vajdasági Autonóm Tartomány – Európai Ügyek Alapja is. A projekt összes támogatása meghaladja a 8,5 millió eurót.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a csatorna rekonstrukciós munkáit és új műtárgyak létesítését, eszközök beszerzését és egy tanulmány készíttetését tűzte ki célul. A fejlesztés során magyar területen a Ferenc-tápcsatorna legkritikusabb szakaszainak kotrása valósult meg Nagybaracska és Bátmonostor térségében.
A fenntartási munkálatokat jelentős mértékben elősegítő uszadékkiszedő helyek a csatorna Bátmonostor, Nagybaracska és Hercegszántó települések menti szakaszain kerültek kialakításra.

A pályázat lehetőséget biztosított eszközbeszerzésre is. Az eszközök beszerzésekor fontos szempont volt, hogy egy jól használható, logikusan felállított géplánchoz jusson igazgatóságunk. Ennek értelmében beszerzésre került két darab darus teherautó, egy kétéltű nád- és hínárvágógép, egy gumikerekes kotró és egy rakodógép.

Árvízvédelmi gyakorlat

Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 9. § (1) bekezdése kimondja, hogy a védekezésre való felkészítés és a továbbképzés érdekében védekezési és vezetési gyakorlatot kell tartani. Figyelemmel a jogszabályban foglalt előírásokra, valamint a helyi sajátosságokra és a személyi állományban bekövetkezett változásokra, az Országos Vízügyi Főigazgatóság utasításának megfelelően saját szervezésű árvízvédekezési gyakorlaton vettek részt az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Bővebben

Elismerések átadása

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr Víz Világnap alkalmából Csóka János vízrajzi ügyintéző részére Kvassay Jenő emlékérmet, Újházi György szeremlei gátőr részére Miniszteri elismerő oklevelet adományozott. Bővebben

Álláshirdetés – gátőr


Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A § alapján pályázat útján betölthető, a Kalocsai Szakaszmérnökség alá tartozó gátőr munkakört hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű jogviszony, próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Kalocsai Szakaszmérnökség Fajsz gátőrjárás

Illetmény: Az illetmény megállapítására a 391/2017 (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Felügyeli és koordinálja az őrjárásához tartozó fenntartási munkálatokat. Részt vesz a szakaszmérnökség üzemelési és fenntartási feladataiban, felügyeli a működési területéhez tartozó vízi-létesítmények állapotát, vízrajzi és vízkormányzási feladatokat végez. Irányítja az őrjárásához tartozó közfoglalkoztatási programban résztvevő munkavállalók munkavégzését.

Pályázati feltételek: szakmunkás vagy középfokú végzettség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: releváns szakmai gyakorlat és/vagy szakmai végzettség, helyismeret, nehézgépkezelői képesítés, láncfűrész kezelői képesítés.

A munkakör azonnal betölthető.

A jelentkezés határideje: 2020. szeptember 28.

A jelentkezés módja: személyesen, postai úton az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.), illetve elektronikus levélben (titkarsag@aduvizig.hu).

A jelentkezéshez csatolandó önéletrajz, végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata.

A kinevezés további feltétele: büntetlen előélet, melyet 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni.

Lokális zivatar döntött csapadékrekordot Baján

Augusztus 18-án a délutáni órákban nyugati irányból zivatar érte el Baja térségét, ami miatt intenzív csapadékhullás volt észlelhető 15:30 és 18:30 között. A nagy intenzitású esőzés lokális jellegű volt, a működési területünk többi részén jellemzően 5-15 mm csapadék hullott.

Baján belül a csapadékeloszlás az alábbiak szerint alakult:

  • Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, I/7. gátőrház: 113,0 mm (forrás: ADUVIZIG)
  • Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar: 77,6 mm (forrás: NKE-VTK)
  • Csillagvizsgáló intézet: 41,9 mm (forrás: OMSZ)

Baján az augusztus havi átlagos csapadékösszeg 52 mm, azaz egy nap alatt lehullott az átlagos augusztus havi mennyiség több, mint kétszerese.
Nagyobb mennyiségű csapadék itt utoljára augusztus 4-én volt, akkor egy nap alatt 46 mm-t észleltünk. Figyelemre méltó továbbá, hogy idén augusztusban a településen eddig 186,8 mm csapadék hullott.
Az ADUVIZIG által észlelt napi csapadékösszegek közül a tegnapi volt az eddigi legmagasabb. Ezt megközelíti a Kunbaján 1997-ben észlelt 110 mm, valamint a Kecelen idén augusztus 5-én észlelt 105 mm napi csapadékösszeg.
Nem tekinthető példátlannal a mostani esemény, hiszen 1997 óta háromszor fordult elő 100 mm feletti, szintén háromszor 90 mm feletti, hatszor pedig 80 mm feletti napi csapadékösszeg a működési területünkön.

Hullámzó frontrendszer okozott heves viharokat

Augusztus 4-én nyugati irányból egy hullámzó frontrendszer húzódott az ADUVIZIG területe fölé, ahol találkozott a nedves, meleg szállítószalaggal. Ennek következtében labilizálódott a légkör, és több hullámban heves viharok alakultak ki, felhőszakadással és helyenként jéggel. Működési területünkön több szupercella is kialakult. Kecelen az özönvízszerű esőzés hatására 105,0 mm csapadékot regisztráltunk, azaz ezen az állomáson néhány óra leforgása alatt az átlagos augusztus havi csapadékösszeg (55 mm) csaknem duplája hullott.
A front hatására másutt is jelentős mennyiségű eső esett. Katymáron 65,0 mm, Soltvadkerten 64,0 mm, Karapancsán 59,0 mm csapadékot regisztráltunk.
A legintenzívebb csapadékhullás Kecelen volt jellemző: 15 és 16 óra között 75,7 mm csapadékot jegyeztünk.

A mostani események nem tekinthetők példátlannak, hiszen területünkön az elmúlt években is előfordultak özönvízszerű esőzések: Karapancsán 2019. június 17-én 97,0 mm csapadékot jegyeztünk, Rémen 2018. június 9-én 88,2 mm csapadékot mértek, Baján 2007. augusztus 11-én 99,8 mm eső hullott. Az eddigi napi csapadékrekord Kunbaja állomáshoz kötődik, ahol 1997. november 8-án 110 mm csapadékot regisztráltunk.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint csütörtökön a reggeli órákig lehet még számítani zivatarok kialakulására, majd csökken a csapadékhajlam és a délutáni hőmérsékletek is jelentősen emelkednek.

Pályázati felhívás – munkagépek, gépjárművek és eszközök értékesítésére

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) 33. § (2) bekezdése értelmében az igazgatóság a működéséhez már nem szükséges, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (6) bekezdése szerinti immateriális jószágokat, tárgyi eszközöket, készleteket – amennyiben azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott 25 MFt értékhatárt nem haladja meg – az MNV Zrtvel 2018. 04. 12. napján kötött megbízási szerződés alapján értékesítheti a Vtv. 34-35. § alkalmazásával. Bővebben

„Utánpótlás-palánták” mérőnapja

A Szent László ÁMK hat tanulója nyári gyakorlatát tölti, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnál. A gyakorlat keretében, az igazgatóság hidrometeorológiai állomásán, felmérési bemutatón vettek részt. A bemutató során megismerték az ágazatban használt geodéziai jellegű felmérési feladatokat és műszereket, majd azok gyakorlati alkalmazásába is betekintést nyerhettek úgy, hogy az eszközökkel önálló felmérést végeztek. Közvetlen koordinátamérést hajtottak végre Leica CS20-GS16 GNSS műholdas rendszerrel, Leica MS60 Multistation mérőállomással, vonalszintezést végeztek Leica Sprinter 250m optikai szintezővel. Láthatták a mélységmérésre használt eszközöket, illetve a távérzékelésre alkalmas Trimble UX5 pilóta nélküli légijármű felépítését és a távérzékelés elvét.

Leica CS20-GS16 GNSS műholdas rendszer

Leica MS60 Multistation mérőállomás

Leica Sprinter 250m optikai szintező

Trimble UX5 pilóta nélküli légijármű