Kategória: Hírek

Hajószentelés

Augusztus hónap utolsó napján az igazgatóságunk hajóparkját érintő, nem mindennapi eseményre voltunk hivatalosak Budapestre. Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke megáldotta a közelmúltban a bajai, a budapesti és a győri vízügyi igazgatóságok hajóparkjába került hét új, a dunai hajózóút kitűzési feladatainak ellátását szolgáló hajót, három kitűzőhajót és négy gyorsjáratú hajót. Bővebben

Workshopot tartottunk a SafeForest projekt keretében

A Duna magyar–szerb határtérségi hullámtéri erdőgazdálkodásának fejlesztése (SafeForest) elnevezésű, határon átnyúló projekt keretében Igazgatóságunk munkamegbeszélést (workshopot) szervezett, melynek témája a projekt eddigi szakasza során végrehajtott, valamint a tervezett tevékenységek ismertetése volt. Az egyeztetés lehetőséget biztosított a megvalósítás során felmerülő egyéb kérdések megvitatására is.

Bővebben

Pályázati felhívás használt bútor értékesítésére

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) 33. § (2) bekezdése értelmében az igazgatóság a működéséhez már nem szükséges, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (6) bekezdése szerinti immateriális jószágokat, tárgyi eszközöket, készleteket – amennyiben azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott 100 M Ft értékhatárt nem haladja meg – az MNV Zrt.-vel 2018. 04. 12. napján kötött megbízási szerződés alapján értékesítheti a Vtv. 34-35. § alkalmazásával. Bővebben

Főigazgatói elismerések állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából

Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Főigazgató úr kiemelkedő és példamutató szakmai munkájuk elismeréséül kollégáinkat, Vörös Józsefnét, a Bajai Szakaszmérnökség pénzügyi ügyintézőjét óra emléktárgyban, dr. Buzás Andrást, az Igazgatási és Jogi Osztály jogi referensét Főigazgatói Oklevélben részesítette. Bővebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Duna Művészeti Mestere 2021 díjra

Fedezd fel a Dunát!

A Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR), a Global Water Partnership Közép- és Kelet-Európa Régió (GWP CEE) és a GWP Magyarország Alapítvány – a Nemzetközi Duna Nap alkalmából – 2021-ben ismét meghirdeti a Duna Művészeti Mestere (DAM) alkotói pályázatot. A pályázaton 6-18 éves korú diákok jelentkezését várjuk. A verseny feladata, hogy a pályázók folyók, tavak partján tett látogatás alapján – a vízi környezet ösztönző hatására –, az ott talált tárgyakból-tárgyakkal, anyagokból-anyagokkal alkotásokat hozzanak létre.

A teljes pályázati felhívás letölthető PDF formátumban: Duna Művészeti Mestere (DAM) alkotói pályázat