Dr. Szalai György kerekasztal beszélgetés: Öntözésfejlesztés

Az ADUVIZIG, az MHT Bács-Kiskun megyei Területi Szervezete és az MHT Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztálya közös szervezésében került megrendezésre a Dr. Szalai György kerekasztal beszélgetés 2019. április 24-én. A rendezvény helyszíne hagyományosan az ADUVIZIG Kunszentmiklósi Szakaszmérnöksége volt.

A 33. alkalommal megtartott kerekasztal beszélgetésen Telkes Róbert, az ADUVIZIG igazgatója köszöntőjében elmondta, hogy az időjárási körülmények miatt napjainkban az öntözés ismét fókuszba került. Ma még útkeresés zajlik a témával kapcsolatban, az együttgondolkodásnak ez a találkozó az egyik eszköze lehet.
Az ülést Dr. Bíró Tibor a Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztály elnöke vezette. Mint a NKE Víztudományi Karának dékánja, a rendezvény azért is kedves számára, mert a névadó, Dr. Szalai György volt az egyik, aki a mezővizes oktatást fenntartotta a múltban. Felhívta a figyelmet arra, hogy ma mezővizes iskola nincs az országban, pedig oktatás, kutatás, fejlesztés nélkül nem lehet előre haladni.
Előadóként Tasnádi Gabriella (vízgazdálkodási szakértő, NAK): Mezőgazdasági vízgazdálkodási aktualitások, öntözésfejlesztés című előadásában ismertette az öntözéshez rendelkezésre álló forrásokat, áttekintést adott a felhasználható vízkészletekről, azokról a problémákról, amelyek a felszíni és felszín alatti készletek részéről jelentkeznek. Országos statisztikát mutatott be a kiépített és öntözött területekről, az eddig ismert új igényekről, valamint vázolta az érdeklődés hiányának lehetséges okait. Beszélt a vízjogi változásokról, az aszálymonitoring hálózat jelenlegi állapotáról és tervezett fejlesztéséről. A NAK feladata az öntözéssel kapcsolatban a tagok tájékoztatása, szaktanácsadás, gazdafórumok, együttműködések szervezése, kiadványok készítése, amelyekkel a pontos információkra hívják fel a figyelmet.
Szabó Gyula (öntözésfejlesztési vezető, KITE): Az öntözés, mint az agrotechnika része című. előadásában rövid áttekintést adott az 1960-as évek és az 1980-as évek öntözésének jellegzetességeiről. Emlékeztetett rá, hogy a növénytermesztést a talajok, termőhelyi adottságok, hagyományok és a klíma is befolyásolják. Bemutatta a különböző öntözési technikák jellemzőit, a korszerű öntözéssel szembeni elvárásokat, a világban végbemenő főbb fejlesztéseket.
Az ülésen két felkért hozzászólás hangzott el. Dr. Bíró Tibor a vízügyi képzésben történő változásként az integrált vízgazdálkodás szellemében történő oktatást hangsúlyozta. Fontosnak tartja a korszerű hidroinformatikai ismeretek oktatását, alkalmazását a tervezésben, valamint azt, hogy a műszaki szakembereknek más ágazatok (pl. mezőgazdasági ismeretek) felé is közelíteni kell.
Király Zsolt (osztályvezető helyettes, ADUVIZIG) felkért hozzászóló az igazgatóság működési területén lévő vizek, vízrendszerek működését, funkcióit, sajátosságait mutatta be. Szó volt a területen jelentkező öntözési igényekről, a vízszolgáltatás korlátairól, valamint a fejlesztési lehetőségekről.
Az előadások után a résztvevőknek alkalmuk volt az előadóktól kérdezni, illetve a témában tapasztalataikat, észrevételeiket elmondani.