Elkészült az ADUVIZIG területére vonakozó Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (VKGTT) felülvizsgálata

Az 1772/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján az öntözésfejlesztési beruházások elősegítéséhez az ADUVIZIG működési területére vonatkozóan 2017-ben  elkészítette a Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Tervet (VKGTT) és a tervhez a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése alapján elkészült a „Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (stratégiai) környezeti vizsgálatának” dokumentum (SKV)  is. 2019-ben megtörtént a terv felülvizsgálata, ami magában foglalja a tervben szereplő felszíni és felszín alatti víztestekre vonatkozó öntözési célú vízkontingensek felülvizsgálatát is.

A VKGTT az Alsó-Duna Vízügyi Igazgatóság területére vonatkozóan tartalmazza a felszíni és felszín alatti vízkészlet állapotának értékelését, az öntözés céljára rendelkezésre álló szabad vízkészletet, becslést ad a várható öntözési igényekre, feltárja az igények és lehetőségek közötti kapcsolatot. A terv célja a 2014-2020 és az azt követő fejlesztési ciklusban az öntözésfejlesztéseket szolgáló vízjogi engedélyek kiadásának stratégiai megalapozása

Letölthető dokumentumok:

Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (VKGTT) felülvizsgálata, 2019.

ADUVIZIG Vízkészlet Gazdálkodási Térségi Terv (VKGTT) , felülvizsgált
Mellékletek

Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (VKGTT), 2017.

ADUVIZIG Vízkészlet Gazdálkodási Térségi Terv (VKGTT)
Mellékletek
Térképmellékletek
Stratégiai Környezeti Vizsgálati dokumentum (SKV)