Elrajtolt az IPA SafeForest projekt

Igazgatóságunk részvételével megkezdődött a Duna magyar–szerb határtérségi hullámtéri erdőgazdálkodásának fejlesztése (SafeForest) megnevezésű határon átnyúló projekt megvalósítása, melynek keretében 2021. január 29-én – a járványügyi helyzetre való tekintettel online értekezlet formájában – került sor a projekt nyitókonferenciájára.

A vezető kedvezményezett szerepét a péterváradi (szerbiai) székhelyű Vajdasági Erdők (Vojvodinašume) Közvállalat tölti be. A munkában az ADUVIZIG és a szerbiai Síkvidéki Erdészeti és Környezetvédelmi Intézet (Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu) projektpartnerként vesznek részt.

A Duna magyarországi és szerbiai szakasza az árvizek által leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik Európában. A klímaváltozás miatt az árvizek gyakorisága és az árvízszintek várhatóan nőni fognak. Az árhullámok számos Duna menti hullámtéri erdővel és vizes élőhellyel kapcsolatos erdőgazdálkodási tevékenységre jelentős hatást gyakorolnak. Az árvízveszélynek kitett területeken a munkák ütemezése az erdőgazdálkodási munkák tervezése a fennálló körülmények között a vízszintváltozás intenzitásától, a helyi adottságoktól és az árvízi eseményekből adódó korlátozások ismeretétől függnek. A projekt fő célja az árvízveszéllyel kapcsolatos katasztrófahelyzetekre való reagálási képesség növelése a magyar–szerb határtérségben, valamint egy olyan megoldás kidolgozása, amely lehetővé teszi az erdők elöntésével kapcsolatos előrejelzési és figyelmeztető rendszerek fenntartását és fejlesztését. A projekt egy-egy Duna menti mintaterületre kerül kidolgozásra magyar, illetve szerb területen. A geodéziai felmérések alapján készülő digitális terepmodell, a vízszintek rendszeres figyelemmel kísérése és a dinamikus elöntési modell alapján kidolgozásra kerül egy webes felület, amely a vizsgált területek erdőit érintő tevékenységek időbeni tervezését könnyíti meg. Emellett kidolgozásra kerül egy, az előrejelző és figyelmeztető rendszerek korszerűsítésének lehetőségeit vizsgáló tanulmány is a mintaterület erdőgazdálkodási tevékenységeinek fejlesztése céljából.

A tárgyi projekt időtartama másfél év. Az előkészítő tevékenységek 2020 októberében megkezdődtek, a projekt az elfogadott ütemterv szerint 2022. március 31-én zárul le.