Első és egyben utolsó munkahely, 46 év a vízügynél

Nagy György kollégánk az Illancs déli lábánál fekvő Rémen született. Általános iskolai tanulmányait Baján végezte, majd a bajai Tóth Kálmán Szakközépiskola vízépítési és vízgazdálkodási ágazatán érettségizett, ahol később technikusi diplomát is szerzett. A bajai székhelyű Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Vízrajzi Csoportjának 1974-től, azaz annak megalakulásától tagja.

Pályafutása elején a belvízcsatornákon végzett vízhozamméréseket, valamint az ADUVIZIG tavainak geodéziai felmérésében is részt vett (Szarvas-tó, Lázár-tó, Szelidi-tó). 1975 és 1979 között a belvízcsatornák mellett a dunai vízhozammérések végrehajtásában közreműködött, beleértve az 1975. évi dunai árvízi méréseket és számos dunai iránymérés irányítását is.

A vízrajzi szolgálatnál töltött pályája a katonai szolgálat teljesítése után vett fordulatot: 1982-től a talajvízkutak felelőse lett, majd 1984-től a rétegvízkutak felügyeletét is feladatul kapta. Ez magába foglalta több száz kút nyilvántartását, ezek észleltetését, a mért adatok feldolgozását és ellenőrző mérések végrehajtását, emellett szükség esetén továbbra is segédkezett a vízhozammérések elvégzésében. A kétezres években aktívan közreműködött az ISO minőségirányítási rendszer üzemeltetésében is.

Kollégánk, Nagy György – vagy ahogy mindenki ismeri, Gyuri – a felszín közeli és felszín alatti vizek mérése és a mérési adatok feldolgozása során szerzett tapasztalata, az ehhez kapcsolódó kiemelkedő színvonalú, évtizedeken át tartó értékelő és elemző munkája, az új technikai vívmányok iránti fogékonysága, széles körű általános műveltsége, sajátos humora és kiváló kommunikációs képességei miatt nemcsak a bajai vízügyi igazgatóságon, hanem országos szakmai berkekben is elismerést vívott ki.

Folyamatosan magas színvonalú, példamutató tevékenysége elismeréséül 2016-ban, 60. születésnapja alkalmából belügyminisztériumi tárgyjutalmat (festmény emléktárgyat), 2018-ban, a Víz Világnapja alkalmából pedig miniszteri elismerő oklevelet vehetett át.

A mai napon Telkes Róbert igazgató úr a vízügyi szolgálatban eltöltött 46 év elismerésének tiszteletéül óra emléktárgyat adott át kollégánknak, ezzel köszönve meg kitartó, magas színvonalon végzett munkáját, amely példaértékű lehet a fiatalabb generációk számára.

Jó egészségben eltöltött, örömteli nyugdíjas éveket kívánunk!