Felhívás víziállások (stégek) jogszerűvé tételére

Tisztelt Érdeklődő!

Víziállás csak a meder kezelőjének hozzájárulásával létesíthető a 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet 66. § (2) bekezdése szerint. Az ADUVIZIG működési területén további víziállások elhelyezésére/építésére hozzájárulást nem ad, így új víziállások nem építhetőek.

Tisztelt Létesítő/Használó!

Tájékoztatjuk, hogy az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a vagyonkezelésében lévő csatornáin elhelyezett víziállások (stégek) meglétének jogszerűségét ellenőrzi, a jogszerűvé tétellel kapcsolatosan a kijelölt víziállások tulajdonosai a mérés során elhelyezett felhívás alapján tudnak eljárni. Víziállás csak a meder kezelőjének hozzájárulásával létesíthető a 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet 66. § (2) bekezdése szerint.
Jogszerűtlenül vannak a Magyar Állam tulajdonában és Igazgatóságunk vagyonkezelésében lévő csatornák (pl. Kiskunsági-főcsatorna, Fűzvölgyi-főcsatorna, Ferenc-tápcsatorna) medrében azok a víziállások, amelyeket az általuk elfoglalt ingatlanrészre vonatkozó érvényes bérleti szerződés (hozzájárulás) nélkül létesítettek illetve használnak.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jogszerűtlenül elhelyezett víziállások létesítőjét a vízügyi hatóság annak elbontására kötelezheti.
Kérjük, hogy hozzájárulás megszerzése érdekében szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal, mint a meder kezelőjével az alábbi elérhetőségeken:

  • telefon: 79/525-100
  • e-mail: stegekaduvizig.hu

A víziállás fennmaradáshoz való hozzájárulás bérleti szerződés megkötésével történik. Lényeges követelmény, hogy a stég nem akadályozhatja a csatorna vízszállító képességét, annak fenntartási, üzemeltetési munkáit (pl. hínárvágás, mederkotrás). A kérelmező csak a saját birtokában lévő stégre kaphat hozzájárulást. A hozzájárulás a www.aduvizig.hu honlapról letölthető formanyomtatványok kitöltésével kérelmezhető. A személyes adatok megadása mellett készíteni kell egy vázlatrajzot is a stég elhelyezkedéséről, ill. egy szerkezeti rajzot a stég felépítéséről. A rajzon fel kell tüntetni a szomszédos stégeket is, egymáshoz és a parthoz viszonyított távolságukat is jelölve, ill. a használni kívánt stég és parti bejárója méreteit is. A víziállást és a parti bejárót el kell látni a használat biztonságát szolgáló kiegészítő elemekkel (korlát, biztonsági lánc), és azon semmiféle hozzá nem tartozó tárgy (berendezés, eszköz stb.) nem tárolható, korlát és ülőpad kivételével tartósan nem rögzíthető, felépítmény nem építhető. A bérleti díjat évente egy összegben kell megfizetni, és a bérleti szerződéskor kapott azonosítószámot a stégen jól látható és időtálló módon fel kell tüntetni.

Vízállások ügyintézése

Kérelem és tulajdonjogi nyilatkozat – 1. sz. melléklet

Kérelem – 2. sz. melléklet