Felkészülés az őszi felülvizsgálatokra

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén augusztus közepétől október közepéig tartanak az őszi felülvizsgálati programok. A szemlék során többek között a védművek, a csatornák, a szivattyútelepek, a védelmi raktárak és telephelyek, a jégtörő hajók, a vízrajzi állomások, a dunai folyamszabályozási művek és a vízminőségi kárelhárítási feladatok során alkalmazott eszközök, valamint az azokon a szakaszmérnökségeink által egész évben elvégezett fenntartási és üzemeltetési tevékenységek kerülnek megtekintésre.
A területi egységeink egész évben végzik a töltéstest és a csatornapartok gyeptakarójának kaszálását, a véderdők ültetését és ápolási munkálatait, a csatornákon felgyülemlett uszadék eltávolítását, a zsilipek és vízkormányzó műtárgyak felújítását, felületek rozsdamentesítését, festését, a mozgó forgató berendezések zsírozását. Több szivattyútelepen az üzemképesség fenntartása érdekében nagyobb javítási munkák elvégzésére is szükség volt. A felülvizsgálatra való felkészülés keretein belül az elmúlt időszakban megtörtént a töltéstartozékok, sorompók, kulisszanyílások, hekto- és kilométerméter kövek, vízmércék szükség szerinti cseréje, felújítása.
Az őrházak karbantartását és korszerűsítését szakaszmérnökségeink folyamatosan végzik. Sor került fűtéskorszerűsítésre, energia- és vízellátó berendezések hibáinak javítására, nyílászárók cseréjére, hőszigetelésre, tetőkorszerűsítésre, melléképület felújításra, festésre, valamint számos kisebb-nagyobb munkára.