Hajós Szolgálat elméleti és gyakorlati továbbképzése

Igazgatóságunk Folyami szakaszmérnökségén került megrendezésre a hajós szolgálatot teljesítő kollégák továbbképzése.

A képzés legfőbb célja, a szolgálatot teljesítő kollégák ismereteinek bővítése, a  szolgálat mindennapi feladatainak elvégzéséhez szükséges elméleti ismeretanyag átadása, a feladatok végrehajtásának gyakorlása volt. A gyakorlati képzés helyszínéül a Wesselényi, és a Jégtörő VIII. hajók szolgáltak.

Az elméleti képzés során a résztvevők először megismerkedtek a vízügyi szolgálat, igazgatóságunk valamint az OMIT (Országos Műszaki Irányító Törzs) szervezeti felépítésével. A tematikus sorrendben haladva ismertetésre kerültek a  vízi közlekedés szabályai, a vízen történő biztonságos munkavégzésre vonatkozó baleset- és munkavédelmi szabályok, megismerték a hajón található kötelező és mentőfelszereléseket, valamint mindezek használati szabályait a mindennapokban illetve Havária helyzet esetén.

A résztvevők tájékoztatást kaptak az igazgatóság működési területén, a Dunán bekövetkezett mederváltozásokról, a hajózhatósághoz szükséges vonalismeretről, jogszabályi háttérről. Megismerték a vízi út fenntartási, üzemeltetési feladatait, kiemelve a kitűzés fontosságát szélsőségesen kisvizes időszakokban.

Hajó Gépészet témakörében a képzés kiterjedt a hajómotorok fajtáiról, felépítésükről, igazgatóságunk üzemeltetésében lévő hajókban használatos motorokról, mindezek üzemeltetési és fenntartási feladatairól.

Gyakorlat során bemutatásra kerültek mindazok a hajózási, és navigációs eszközök, műszerek, amelyek az elméleti oktatás folyamán említésre kerültek. A hajók futáspróbája során hajózási manőverek kerültek bemutatásra például fordulási manőver, STOP manőver, horgonyzás, csatolás, csörlőzés. Végül a napi feladatokhoz tartozó fedélzeti munkaműveletek kerültek ismertetésre mint például, a hajók csatolása során a kötél továbbítás egyik hajóról a másikra, a kötésgyakorlás, kötelek rögzítése.