Hajóút kitűzési tervtárgyalás, kitűzési terv aktualizálása

Az Országos Vízügyi Igazgatóság szervezésében 2022. február 28-án online formában került megrendezésre az éves hajóút kitűzési tervtárgyalás. A tárgyaláson a magyarországi hajóutakat üzemeltető vízügyi igazgatóságok, a vízi közlekedésért felelős hatóságok, a vízi rendészet, továbbá egyéb vízi közlekedéssel kapcsolatos szervezetek képviselői vettek részt.

A tervtárgyalás során a szakemberek ismertették a kitűzési tervekben történt esetleges változtatásokat, beszámoltak az előző év kitűzési tevékenysége során feltárt és keletkezett problémákról és sikerekről.

Az ADUVIZIG a Duna Dunaföldvár déli országhatár közötti szakaszán végez hajóútkitűzési tevékenységet. Az érintett hajóút kitűzési tervét az igazgatóság szakemberei a kötelezettségeknek megfelelően 2022 januárjában aktualizálták, frissítették és megküldték jóváhagyásra az érintett hatóságoknak. Az ADUVIZIG 2022. évi hajóút kitűzési terve mindenki számára elérhető igazgatóságunk honlapján.

A magyarországi Duna-szakasz vonatkozásában a hajóút kitűzés tekintetében számos siker könyvelhető el az előző évben. A három dunai vízügyi igazgatóság, köztük az ADUVIZIG is 1-1 új kitűző hajóval bővülhetett, amivel rég várt fejlesztés valósult meg a szakágazatot illetően. E mellett számos előrelépés történt az elektronikus hajózási térképek (IENC) előállításában is. Az elkészült és publikált elektronikus hajózási térképek az OVF honlapján az alábbi linkről bárki számára hozzáférhetők: https://www.ovf.hu/hu/ienc-terkepek

A dunai hajóút kitűzést érintő fejlesztések a kitűző hajók megérkezésével nem zárultak le, ugyanis várhatóan 2022-ben megtörténik a parti hajóút jelzések modernizálása és cseréje, valamint új, úgynevezett okos bóják kerülnek majd kihelyezésre a teljes magyarországi Duna-szakaszon.