Hajóút kitűzési tervtárgyalás, kitűzési terv aktualizálása

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság feladataihoz tartozik többek között a működési területéhez tartozó, dunaföldvári Beszédes József híd és a déli országhatár közötti (1560+600 – 1433+200 fkm) Duna-szakasz hajóút kitűzési feladatainak ellátása.

Az érintett Duna-szakasz A VI/C víziút osztályú nemzetközi hajóút, melyre a jogszabályi előírásoknak megfelelően kitűzési tervet kell készíteni, a kitűzési tervnek megfelelően a hajóutat ki kell tűzni és a kiűzéssel kapcsolatos fenntartási feladatokat el kell végezni.

A hajóút kitűzés célja, hogy a rendelkezésre álló víziúton a biztonságos vízi közlekedést szolgáló – a gázlók és szűkületek kivételével – legalább 150 méter széles és hajózási kisvízszint (LKHV) esetén 27 dm mély hajóút kijelölésre kerüljön. A hajóút kitűzési tervet az Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály készíti el minden év elején.

A kitűzési tervet a kitűzési tervtárgyaláson mutatjuk be a vízi közlekedésben érdekelt hatóságok, hivatalok, Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok részére.

A tervtárgyalás az idei évben a jelenlegi pandémiás helyzetben már-már szokásosnak mondható módon online került megrendezésre 2021. február 23-án.

Igazgatóságunk jelentésében beszámolt a 2020. év kitűzési tevékenységéről és ismertette az elmúlt évhez képest történt változtatásokat a kitűzési tervben.

Az aktualizált, 2021. évi kitűzési terv alapját a rendelkezésre álló legfrissebb mederfelmérési adatok (a 2017. márciusi, illetve egyes szakaszokon a 2018. augusztusi és 2020. októberi), a gyakorlatban alkalmazott korábbi kitűzési tervek, valamint az előző évek üzemeltetési tapasztalatai képezik.

Jelentős változtatás a hajóút kitűzésében az ADUVIZIG kezelésében lévő Duna-szakaszon nem történt. Azonban 2020. első felében megtörtént az érintett Duna-szakaszon a gázlók és szűkületek teljes körű felülvizsgálata a rendelkezésünkre álló legfrissebb mederfelmérések alapján. A felülvizsgálatot a korábbi Duna Bizottsági hajóút paraméter-ajánlásokban történt változtatás és a rendelkezésünkre álló új többsugaras mérési technológiával készült mederfelmérések indokolták, miszerint a korábban ajánlott szélességi paraméter 180 m-ről 150 m-re változott és a mederdomborzatról a gázlók környezetében pontosabb és frissebb képet kaphattunk.

Ennek megfelelően a korábban nyilvántartott 17 darab hajózás szempontjából kritikus szakasz (gázlók és szűkületek) 10 darabra csökkent. A kezelésünkbe tartozó Duna-szakasz csúcsgázlója továbbra is a solti gázló (1558+000 – 1557+200 fkm) maradt.

A tervtárgyaláson az ADUVIZIG beszámolója és 2021. évi hajóút kitűzési terve elfogadásra került.

Az aktuális, a Duna 1560+600 – 1433+200 fkm közötti szakaszára készült hajóút kitűzési terve az igazgatóság honlapjáról, a www.aduvizig.hu weboldalról letölthető, hozzáférhető.

További jó hír, hogy igazgatóságunk hajóparkja 2020-ban egy új gyorsjáratú inspekciós hajóval bővült, mellyel a hajóútban fellépő problémákat gyorsan a helyszínre érkezve lehet megvizsgálni, orvosolni. Ezen felül jelenleg készül az ADUVIZIG új kitűző hajója is, amely a Rezét nevet fogja viselni. A ’70-es években gyártott korábbi két kitűző hajó után, így a kitűzési tevékenységet végző hajóparkunk jelentősen megfiatalodik és korszerűsödik. A Rezét hajó várhatóan 2021 tavaszán állhat szolgálatba.