Interreg-IPA Magyarország – Szerbia: stratégiai jelentőségű projektek bemutatása Újvidéken

Az Interreg-IPA Magyarország – Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program stratégiai jelentőségű projektjeinek ismertetésére 2017. március 27-én, Újvidéken került sor.
Az Európai Bizottság által jóváhagyott projektek közül az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a Baja–Bezdáni-csatorna térségének komplex vízgazdálkodási fejlesztése (BABECA) nevű projektben főkedvezményezettként vesz részt.

 

 

Telkes Róbert igazgató úr a konferencián beszámolt arról, hogy a projekt keretében a csatorna magyarországi szakaszán részleges mederkotrási munkálatokra, három uszadékkiszedő műtárgy létesítésére, valamint fenntartó munkagépek beszerzésére kerül sor. A projekt a csatorna szerbiai szakaszán a Sebesfoki zsilip és a Bezdáni hajózsilip rekonstrukcióját irányozza elő. A szabályozó műtárgyak felújítása jelentősen növeli az árvízi biztonságot Bezdán térségében, valamint működési területünk déli részén, elsősorban a Margitta-szigeten.
A támogatói döntés alapján az EU-s hozzájárulás összege mintegy 7,4 millió euró (a teljes költségvetés 85%-a). A fennmaradó 15% önrészt a Felek biztosítják.
A projektre vonatkozó pályázat benyújtása 2016. szeptember 30-án, a pályázat bírálata 2017. február 24-én történt meg. A hiánypótlások benyújtására 2017. augusztus 25-ig van lehetőség, melyet követően sor kerülhet a támogatási szerződés megkötésére. A projekt megvalósítása a szerződéskötést követően kezdődhet meg, melynek időtartama legfeljebb 36 hónap.