Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv véleményezése

Elkészült és véleményezhető az ADUVIZIG területére vonatkozó Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (VKGTT) és annak Stratégiai Környezeti Vizsgálata.
A 2014-2020 közötti EU-s programozási időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program lehetőséget biztosít a mezőgazdaságban gazdálkodók számára öntözésfejlesztési, korszerűsítési beruházások támogatására. Az öntözésfejlesztésre rendelkezésre álló vízmennyiségek meghatározása érdekében kidolgozásra került az ADUVIZIG területére vonatkozó Vízkészlet-gazdálkodási Területi Terv. A Terv – elfogadását követően - keretet szab és iránymutatást ad a vízkészleteket vagyonkezelő Vízügyi Igazgatóságoknak és az engedélyező vízügyi és vízvédelmi hatóságnak (Katasztrófavédelmi Igazgatóságok), valamint a Kormányhivatalokon belül további érintett hatóságoknak a környezet-, természet- és talajvédelmi szakterületeken. A terv hozzáférhető és véleményezhető az ADUVIZIG honlapján.

 

A 2014-2020 közötti EU-s programozási időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program lehetőséget biztosít a mezőgazdaságban gazdálkodók számára öntözésfejlesztési, korszerűsítési beruházások támogatására. Figyelembe véve az Európai Unió által támasztott feltételeket szükségessé vált, hogy meghatározásra kerüljenek azok az öntözésfejlesztésre rendelkezésre álló vízmennyiségek, amelyek még kiadhatók az öntözésre anélkül, hogy a felszíni és a felszín alatti vizeknél ökológiai szempontból visszafordíthatatlan változásokat idéznének elő. Fentiek figyelembe vételével kezdődött meg az Alföld területén kijelölt hatásterületre vonatkozóan az öntözésfejlesztési beruházások elősegítéséhez szükséges Vízkészlet-gazdálkodási Területi Terv kidolgozása. A Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (továbbiakban: VKGTT) – elfogadását követően - keretet szab és iránymutatást ad a vízkészleteket vagyonkezelő Vízügyi Igazgatóságoknak és az engedélyező vízügyi és vízvédelmi hatóságnak (Katasztrófavédelmi Igazgatóságok), valamint a Kormányhivatalokon belül további érintett hatóságoknak a környezet-, természet- és talajvédelmi szakterületeken.


Fentiek szerint elkészült az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területére vonatkozó VKGTT és annak Stratégiai Környezeti vizsgálata is, melyek Bács-Kiskun megye és Baranya megye területét érintik, és megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (a továbbiakban: VKI) 4. cikk (7) bekezdése és az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelet (a továbbiakban: EMVA) öntözéssel kapcsolatos beruházásokról szóló 46. cikk szempontjainak.


A Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv olyan Keretterv jellegű dokumentum, amely – az EU Víz Keretirányelv előírásait is figyelembe véve – meghatározza az öntözés céljából kitermelhető vízkészletet minden, az Alföldön, illetve az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén található és öntözési célból igénybe vehető víztestre (felszíni víz, talajvíz és rétegvíz). Az EMVA rendelet 45. cikkére és a VKI 4. cikk (7) bekezdésére is tekintettel az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti (továbbiakban: SKV rendelet) eljárás keretében kerül sor a Vízügyi Igazgatóság területére készített VKGTT környezetvédelmi szempontú véleményezésére, amelyben az érintett hatóságok és a társadalom részvétele szükséges.


A terv és a környezeti vizsgálat elérhető az ADUVIZIG honlapján, és 2017. május 12-ig véleményezhető. Véleményeket postai úton az igazgatóság címére, elektronikus formában a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre várunk.  

Letöltés:
Terv és mellékletei
SKV és mellékletei