A Baja-Bezdáni-csatorna térségének komplex vízgazdálkodási fejlesztése - BABECA

Igazgatóságunk a mai napon sajtótájékoztatót tartott „A Baja-Bezdáni-csatorna térségének komplex vízgazdálkodási fejlesztése” elnevezésű projekt ismertetése kapcsán a Deák Ferenc-zsilipnél található Türr István konferenciateremben.
Az eseményt Telkes Róbert igazgató úr nyitotta meg, majd Zsigó Róbert államtitkár úr, a térség országgyűlési képviselője beszédében 4 gondolatot emelt ki: bizalom, együttműködés, természeti környezet és történelem. Bizalom a szakemberekben, együttműködés a külföldi partnerekkel, tisztelni és védeni a természeti környezetet, ami körül vesz minket illetve történelem kapcsán Türr István nevét említette meg, akinek jelentős szerepe volt a Baja-Bezdáni-csatorna létrejöttében.

 

 

A projektet Hornyák Szilvia (ADUVIZIG) projektmenedzser ismertette. Projektünk 2017. februárjában pozitív elbírálást kapott.
A Támogatási Szerződés 2017. október 5-én aláírásra került, végrehajtására 36 hónap áll rendelkezésre. A beruházás 85%-át az Együttműködési Program finanszírozza, melynek összege 7 394 607,21euro. A fennmaradó 15% magyar oldalon hazai társfinanszírozásban, a szerb partnereknél saját forrásból valósul meg.             
A projektben magyar részről az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság mint a projekt vezető kedvezményezettje, továbbá szerb részről az újvidéki székhelyű JVP „Vode Vojvodine” („Vajdasági Vizek” Vízügyi Közvállalat) és a Vajdasági Autonóm Tartomány – „Európai Ügyek” Alap mint partner vesz részt.   
A fejlesztés során magyar területen a Baja-Bezdáni-csatorna legkritikusabb szakaszainak kotrása valósul meg Nagybaracska és Bátmonostor térségében, ahol eltávolításra kerül a mederben felhalmozódott nagy mennyiségű iszap.
A kotrás hatására a hidrobiológiai viszonyok kedvezőbbé válnak, a csatorna vízszállító képessége javul, vízbetáplálás időszakában a vízfrissítés folyamata felgyorsul. A csatorna mentén három helyen uszadékfogó műtárgy kerül kialakításra, továbbá a projekt keretében a csatorna fenntartásához szükséges munkagépek beszerzésére is lehetőség nyílík. A beruházás során elvégzett munkák és megépülő létesítmények megteremtik a turisztikai fejlesztések lehetőségét a Baja-Bezdáni-csatorna térségében.
Szerb területen a Bezdáni-hajózsilip, valamint a Sebesfoki–zsilip rekonstrukciója valósul meg.

 

 

A sajtótájékoztatót követően Telkes Róbert és Zsigó Róbert úr bejárást tartott a Deák Ferenc-zsilipnél