Magyar-Szerb Vízgazdálkodási Albizottság szakértői találkozó

A Magyar-Szerb Vízgazdálkodási Albizottság szakértői 2018. december 4-én találkozót tartottak a szerbiai Kelebiján. A megbeszélésen folytatódott a Magyar-Szerb Vízgazdálkodási Albizottság szakértőinek 2016. november 03-04-én Szegeden és  2016. november 22-24-én  Kelebiján  megtartott találkozóján megkezdett munka, ami  a „Közös program a Magyarország és Szerbia közötti felszín alatti vizek megfigyeléséről és adatcseréről” szóló dokumentum kidolgozását szolgálta.

 


Jelen találkozóra abból a célból került sor, hogy folytatódjon a felszín alatti vizek adatcseréjét meghatározó keretekről folytatott egyeztetés, továbbá megszülessen a  „Közös program a Magyarország és Szerbia közötti felszín alatti vizek megfigyeléséről és adatcseréről” dokumentum (továbbiakban Program) szakértők által véglegesített változata. A program célja, hogy a határon átnyúló felszín alatti víztestek mennyiségi és minőségi állapotáról, azok használatáról az érintett felek adatokkal rendelkezzenek.
A megbeszélés során a szakértők megvitatták az eredeti szerb szövegtervezethez adott módosító javaslatokat, egyeztették és véglegesítették a Program szövegét és egyeztették a Program mellékletét képező táblázatok formai és tartalmi elemeit. Magyar részről a munkában az ATIVIZIG és az ADUVIZIG Vízgyűjtő-gazdálkodási és Viziközmű Osztályának felszín alatti vizekkel és vízminőségi kérdésekkel foglalkozó szakértői vettek részt
A találkozó eredményeképp magyar és szerb nyelven is megszületett a Program Vízgazdálkodási Albizottsághoz felterjesztendő, szakértők által véglegesített változata, mely a találkozóról készült jegyzőkönyv mellékletét képezi.