Tisztújító taggyűlés

A Magyar Hidrológiai Társaság Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete 2018. december 12-én „Az ADUVIZIG öntözésfejlesztési koncepciója című előadással egybekötve tartotta meg vezetőségválasztó taggyűlését. Az ülés helyszíne az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (ADUVIZIG) Bajai Szakaszmérnökség Türr István konferenciaterme volt.

 Az előadásban Zellei László nyugalmazott műszaki igazgató, a területi szervezet elnöke mutatta be az ADUVIZIG területére készített öntözésfejlesztési stratégia egyes lépéseit. A téma aktualitását a készülőben lévő Országos Vízstratégia öntözésfejlesztési feladatai indokolják.

A vízhálózat bonyolultsága miatt 12 részvízgyűjtőre bontották a területet, elkészítették a kulcsszerepet betöltő csatornák vízforgalmi hossz-szelvényeit, a jelenlegi felmérés alapján becsülték a távlati gazdálkodói vízigényeket. Ismertette a vízigények kielégítéséhez szükséges fejlesztési javaslatokat, melyek között nagy hangsúlyt kaptak a jelentősebb mértékű mederfenntartási munkák.
Király Zsolt az ADUVIZIG kiemelt műszaki referense felkért hozzászólóként elmondta, hogy a jelenben a hosszantartó, alacsony dunai vízszintek korlátozott vízbevezetési lehetőségeket jelentenek. A távlati mezőgazdasági vízigények biztosítása érdekében ötlet szinten új vízpótló művek, medertározók létesítését javasolta.

Az előadás után Zellei László elnök beszámolt a Területi Szervezet (TSZ) 2014-2018-as időszakban végzett munkájáról. Ismertette a szervezet taglétszámának, jogi tagjainak, valamint pénzügyi helyzetének alakulását az időszak alatt. Az utóbbi 4 évben ünnepi üléseken emlékezett meg a Szervezet több jeles évfordulóról is. 2015-ben ünnepelték a TSZ fennállásának 50. évfordulóját, 2016-ban a kunszentmiklósi Dr. Szalai György kerekasztal beszélgetés 30. évfordulóját, 2017-ben a Magyar Hidrológiai Társaság fennállásának 100. évfordulóját. Az utóbbiról országos rendezvénysorozat, illetve helyi előadóülés keretében is megemlékeztek.

A Szervezet rendszeres programjai közé tartoznak a minden évben Baján és Kalocsán megrendezett Víz napi előadóülések, rajzpályázatok, ismeretterjesztő bemutatók. Évente általában 4-5 előadóülést rendeznek, ezek témáját a Vízügy, a Víziközmű Tagozat, vagy a bajai Ifjúsági Csoport aktuális eseményei adják.

A beszámoló után történt a Területi szervezet tisztségviselőinek megválasztása. A levezető elnök, Dr. Szlávik Lajos, az MHT elnöke irányításával a tagság egyhangúlag fogadta el a jelölőbizottság javaslatait. A szavazás eredményeképpen a következő 4 éves ciklusra elnöknek Zellei Lászlót, alelnöknek Mátyus Zoltánt (Kiskunsági Viziközmű Szolgáltató Kft), titkárnak Fehér Gizellát (ADUVIZIG), vezetőségi tagoknak Homola Anettet (Bácsvíz Zrt.), Mándity Milánt (ADUVIZIG), Dr. Tamás Enikő Annát (NKE Víztudományi Kar), és Váradi Zsoltot (ADUVIZIG) választották.

 

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.