A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata

A Víz Keretirányelv előírása szerint a vízgyűjtőgazdálkodási terveket 6 évente felül kell vizsgálni.

A VGT felülvizsgálatának célja a felszíni vizek és a felszín alatti vizek megóvásának, védelmének és kezelésének legjobb gyakorlatának folytatása és az alábbi közvetlen környezeti célkitűzések teljesítése:

  • 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni azon víztestek jó állapotát is, amelyek 2015-ben még

  • nincsenek jó állapotban,

  • 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni azon erősen módosított és mesterséges víztesteknél a jó ökológiai potenciált és jó kémiai állapotot, amelyeknél 2015-ben ez még nem teljesül;

  • Meg kell akadályozni a vizek állapotának romlását;

  • Csökkenteni kell a vizek szennyezését;

  • 2021-re (illetve 2027-re) el kell érni a védett területekre vonatkozó speciális célkitűzések

  • teljesítését is, amennyiben ez 2015-ig még nem sikerült volna.


A második Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet 2015. december 22-ig kell elkészíteni.

A „Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015" című VITAANYAG elkészült, 2014. január 23-ig véleményezhető volt.


A felülvizsgálat további tervezett lépései:


2013. december 22. - Figyelembe véve a vízvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat a feltárt jelentős vízgazdálkodási problémák és megoldandó feladatok összefoglalása és nyilvánosságra hozatala.
A jelentős vízgazdálkodási problémák (JVP) közé a VKI környezeti célkitűzésének elérését befolyásoló társadalmi-gazdasági hatások/igények/viszonyok/akadályozó tényezők, ill. dilemmák tartoznak, melyek kiegészítő intézkedéseket/megfontolásokat igényelnek a 2021-es határidő teljesítéséhez.

2014. I. félév - A feltárt jelentős vízgazdálkodási problémák és megoldandó feladatok társadalmi vitája

2014. II. félév - A feltárt jelentős vízgazdálkodási problémák és megoldandó feladatokról szóló társadalmi vita eredményeinek feldolgozása, a problémák számbavételének véglegesítése.

2014. december 22. - A felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) tervezetének nyilvánosságra hozatala A VKI 13. cikke és VII. melléklete szerint elkészített második VGT tervezete elhelyezésre kerül a www.vizeink.hu honlapon.

2015. I. félév - A VGT tervezetek társadalmi vitája

2015. II. félév - A társadalmi vita eredményeinek feldolgozása

2015. december 22. - A második vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) nyilvánosságra hozatala

2016. tavasz - Az országos VGT2 tárcaegyeztetése és kormányhatározattal történő kihirdetése