Tervezési alegységek

Az ADUVIZIG területére 3 vízgyűjtő-gazdálkodási  tervezési alegység esik. Ezek közül kettő tervének összeállítását az Igazgatóság végezte (1-10: Dunavölgyi főcsatorna, 1-16: Felső Bácska tervezési alegységek). A Kígyós vízrendszer a vízgyűjtő elv szerint, alegységi szinten a 2-20: Felső-Tisza, jobb part tervezési alegységhez tartozik, tervének összeállítását az ADUVIZIG javaslatai alapján a szegedi igazgatóság végezte. Az 1-10 Dunavölgyi főcsatorna alegység északi része a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén van, a terület tervezése a KDVVIZIG javaslatai alapján szerepel az alegységtervben.
Valamennyi dokumentum megtalálható a www.vizeink.hu honlapon a Dokumentumtárban. Az alegységtervek, és a megfogalmazott vízgyűjtő-gazdálkodási problémák elérhetők honlapunkon.

 

 

1-10 Duna-völgyi-főcsatorna tervezési alegység

 

 

Az 1-10 Duna-völgyi-főcsatorna tervezési alegység területe 5562 km2, amely a Duna-Tisza-közi természetföldrajzi tájegység területén található. A Duna bal-parti vízgyűjtő területéhez tartozik. A terület 5 vízrendszerből, a Ráckevei (Soroksári) Duna menti, a Gyáli, az Észak-Duna-völgyi, a Dél-Duna-völgyi, valamint a Sárközi vízrendszerből tevődik össze. A tervezési terület Ny-i határát a Duna Csepel-sziget és Baja közötti szakasza képezi és egyben szervesen kapcsolódik hozzá. A tervezési alegység területén 56 víztestet határoztak meg, amelyből 30 vízfolyás és 26 tó víztest.

 

Vízfolyás víztestek az alegység területen

 

Azonosító

Víztest neve

 

 Kategóriája, típusa

AEP440

Duna-Tisza-csatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEP442


 

Duna-völgyi-főcsatorna felső


 

18


 

Síkvidéki - meszes - közepes finom mederanyagú - közepes vízgyűjtő

AEP530

Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEQ130


 

XX. (Örkényi)-csatorna


 

18


 

Síkvidéki - meszes - közepes finom mederanyagú - közepes vízgyűjtő

AEQ135

XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső

26

Mesterséges vízfolyás

AEP398

Csorna-Foktő-csatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEP405

Csukás-Csábor-csatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEP441

Duna-völgyi-főcsatorna alsó

26

Mesterséges vízfolyás

AEP444

Duna Szob-Baja között

24

Duna Szob-Baja között

AEP497

Fűzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák

26

Mesterséges vízfolyás

AEP605

I. övcsatorna (Kurjantói)

26

Mesterséges vízfolyás

AEP607

II.övcsatorna (Kisiszáki)

26

Mesterséges vízfolyás

AEP608

III.övcsatorna (Kolontói)

26

Mesterséges vízfolyás

AEP690

Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel

26

Mesterséges vízfolyás

AEP732

Kurjantó-Kondortói-összekötő-csatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEP915

Rekettye-Bogárzó-csatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEP943

Sárközi-I.-főcsatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEP944

Sárközi-II.-főcsatorna és csatornái

26

Mesterséges vízfolyás

AEP945

Sárközi-III.-főcsatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEQ087

V.-csatorna (Sós-ér)

26

Mesterséges vízfolyás

AEQ110

VI.-csatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEQ112

VII.-(Büdöstói) csatorna alsó

26

Mesterséges vízfolyás

AEQ113

VII.-(Büdöstói) csatorna felső

26

Mesterséges vízfolyás

AEQ114

VII/c.-csatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEQ128

XVII.-csatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEQ129

XVIII/a-csatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEQ131

XXI.-csatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEQ132

XXIII.-csatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEQ133

XXX.-csatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEQ134

XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó

26

Mesterséges vízfolyás

 

 

Állóvíz víztestek az alegység területen
 

Azonosító

Víztest neve

 

 Kategóriája, típusa

AIG937

Csepeli Kavicsos-tó

 

Mesterséges tó

AIG941

Délegyházi-tavak

 

Mesterséges tó

AIG945

Dömsödi halastó

 

Mesterséges tó

AIP519

Délegyháza I.

 

Mesterséges tó

AIP524

I-II-III. tó

 

Mesterséges tó

AIP526

II. Spicwald

 

Mesterséges tó

AIP532

Öregállás II. tó

 

Mesterséges tó

AIP533

Öregállás III. tó

 

Mesterséges tó

AIP534

Öregállás V. tó

 

Mesterséges tó

AIP539

Tripolisz

 

Mesterséges tó

AIQ013

Apaji halastó

 

Mesterséges tó

AIQ014


 

Ráckevei-(Soroksári)-Dunaág


 
 

Erősen módosított,
(síkvidéki, finom mederanyagú,
igen kis esésű, pangó vizű)
állóvíz jellegű vízfolyás

AIG948

Eurofish Kft. halastava

 

Mesterséges tó

AIH025

Szabó József halastavai

 

Mesterséges tó

AIH048
 

Bába-szék
 

4
 

Szikes - kis területű - sekély - benőtt vízfelületű - időszakos

AIH052
 

Böddi-szék
 

5
 

Szikes - kis területű - sekély - nyílt vízfelületű - időszakos

AIH064
 

Észak-Böddi
 

4
 

Szikes - kis területű - sekély - benőtt vízfelületű - időszakos

AIH086
 

Kelemenszék
 

5
 

Szikes - kis területű - sekély - nyílt vízfelületű - időszakos

AIH089
 

Kis-rét
 

4
 

Szikes - kis területű - sekély - benőtt vízfelületű - időszakos

AIH092
 

Kolon-tó
 

2
 

Szerves - kis területű - sekély - -benőtt vízfelületű

AIH122
 

Szabadszállási Büdös-szék
 

5
 

Szikes - kis területű - sekély - nyílt vízfelületű - időszakos

AIH126
 

Szarvas-tó
 

12
 

Meszes - kis területű - sekély - benőtt vízfelületű

AIH128
 

Szelidi-tó
 

7
 

Szikes - kis területű - sekély - nyílt vízfelületű

AIH138
 

Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)
 

13
 

Meszes - kis területű - sekély - nyílt vízfelületű

AIH142
 

Zabszék
 

5
 

Szikes - kis területű - sekély - nyílt vízfelületű - időszakos

AIQ015

Szalkszentmártoni kavicsbányák

 

Mesterséges tó

 

 

1-16 A Felső-Bácska tervezési alegység

 

 

Az 1-16 Felső-Bácska tervezési alegység az ország déli felében, az Alföld délnyugati sarkában helyezkedik el. Délen az országhatár, nyugaton a Duna folyam határolja. Északon a határt a Duna-völgyi főcsatorna vízgyűjtője, míg keleten az Alsó-Tisza jobb parti tervezési alegysége jelenti.

 

 

Vízfolyás víztestek az alegység területén

 

Azonosító

Víztest neve

 

 Kategóriája, típusa

AEP445

Duna Bajától délre

25

Duna Bajától délre

AEP490

Ferenc-tápcsatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEP606

Igali gravitációs főcsatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEP635

Karapancsai-főcsatorna

26

Mesterséges vízfolyás

 

 

Állóvíz víztestek az alegység területén

 

Azonosító

Víztest neve

 

 Kategóriája, típusa

AIG999

Nagybaracskai Hal Kft II. tó

 

Mesterséges tó

AIQ010

Nagybaracskai Hal Kft. I. tó

 

Mesterséges tó

AIH081
 

Kadia-Ó-Duna
 

12
 

Meszes - kis területű - sekély - benőtt vízfelületű

AIH119
 

Riha-tó
 

13
 

Meszes - kis területű - sekély - nyílt vízfelületű

AIQ011
 

Nagybaracskai Holt-Duna
 

13
 

Meszes - kis területű - sekély - nyílt vízfelületű

 

 

2-20 Alsó-Tisza jobbpart

 

 

 

A 2-20 Alsó-Tisza jobb part tervezési alegység Magyarország D-i, DK-i részén helyezkedik el. Területe 5373,5 km2, mely az ország alegységei közül a második legnagyobb. A Dél-alföldi régió központi tengelyétől (Tisza) Ny-ra található. Keleten az alegység nevét is adó fő vízfolyás a Tisza, Északon az Alpár-Nyárlőrinci-csatorna vízgyűjtője, Nyugaton a Duna-völgyi-főcsatorna (AEP203) és Felső-Bácska (AEP205), míg Délen az országhatár határolja.
A Bácskai löszös síkság vízfolyásai, a Kígyósok (Kígyós-főcsatorna, Bácsbokodi Kígyós-csatorna, Mátételki Kígyós-csatorna) vízgyűjtő szerint ebbe az alegységbe tartoznak, területileg az ADUVIZIG vízfolyásai.

 

 

A 2-20 tervezési alegység ADUVIZIG területén lévő vízfolyás víztesteinek adatai

 

Azonosító

Víztest neve

 

 Kategóriája, típusa

AEP292

 

Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó

 

18

 

Síkvidéki ,meszes ,közepes-finom ,közepes vízgyűjtő

AEP291

Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső

26

Mesterséges

AIQ841

Bácsbokodi-Kígyós-csatorna középső

26

Mesterséges

AEP669

 

Kígyós-főcsatorna alsó

 

18

 

Síkvidéki ,meszes ,közepes-finom ,közepes vízgyűjtő

AEP670

Kígyós-főcsatorna felső

26

Mesterséges

AEP788

 

Mátételki-Kígyós alsó

 

18

 

Síkvidéki ,meszes ,közepes-finom ,közepes vízgyűjtő

AEP787

Mátételki-Kígyós felső

26

Mesterséges

 

Kijelölt tó víztest az érintett területen nincs.