Kamarás-Duna 1+300 – 2+000 cskm közötti szakaszának fenntartási célú mederkotrása

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a Kamarás-Duna mellékág kezelője 2019. február 4-én megkezdte a mellékág fenntartási célú mederkotrását az 1+300 – 2+000 cskm, azaz a Vizafogó és a Petőfi-szigeti híd közötti szakaszon.

A kotrás fenékszintje a mellékág üzemeltetési engedélyében foglaltaknak megfelelően 79,57 m B.f. szinten kerül kivitelezésre, ami azt jelenti, hogy helyenként 1-1,5 m vastagságú iszapréteg kerül eltávolításra.
A kotrás során az érintett szakaszról mintegy 16 ezer m3, iszapréteg kitermelése történik. A kikotort anyag a Duna sodorvonalában kerül kiürítésére, ezzel is javítva a folyó hordalékviszonyain. A munkálatok várható befejezési időpontja 2019. május 31., így a kivitelezés a strandszezont nem érinti.
Korábban, 2016 őszén a Kamarás-Duna torkolati szakasza (0+000 – 0+500 cskm) került kikotrásra.