KEOP-2.2.2-2008-0001

A Víz Keretirányelv (VKI, 60/2000. EK.) az Európai Közösség által meghirdetett vízpolitika, melynek keretében a tagállamok a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotát kívánják elérni, illetve ezt fenntarthatóvá tenni. A Keretirányelvet a hazai jogrendbe illesztő alapvető jogszabály: 2094/2001. (IV. 30.) Korm. határozat “A közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a vízügyi politika területén” tárgyú, az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelvével kapcsolatos feladatok végrehajtásának megkezdéséről.

A jelenlegi állapot felmérését az e célra kijelölt észlelő-mérő (monitoring-) hálózatra épülő vizsgálatsor hivatott megállapítani, amit a VKI 13. cikke által előírt Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) használ fel. A VGT által meghatározandó – a jó állapot elérését szolgáló beavatkozások – hatását, valamint az állapot változását folyamatosan monitorozni kell.

A vízügyi szakágazat jogszabály által (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról /Vgt./) előírt kötelezettsége a vizek mennyiségi állapotának és változásának észlelése, mérése, nyilvántartása. Ebbe beletartozik a víz természeti (csapadék, lefolyás, tározódás) és társadalmi (vízkivétel, tározás, visszavezetés) körforgásának vízmérleg elvű számontartása, aminek egyik alapeleme a felszíni vizek hidrológiai adatait mérő észlelőhálózat folyamatos működtetése.

A VKI 2007 évi ország-jelentése meghatározta az ország felszíni vizes monitoring vizsgálatainak helyét 384 ponton, különböző víztesteken, amelyeken a hidrológiai paraméterek (vízállás, vízhozam) mérése is szükséges. Ezek közül kiemelt jelentőségűek a határszelvények, az ország területére belépő vízmennyiségek és vízminőségek ellenőrzésével.

A határszelvényeken 20 ponton lenne szükséges a vízhozam és vízminőség folyamatos megfigyelése, amelyek közül 4 ponton már működik automatikus állomás. 4 pontom műszakilag nem megoldható a folyamatos észlelés, így 12 ponton lenne szükséges a projekt beavatkozása.

A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) – mint a magyar állami vízügyi igazgatás középirányító szerve – jogszabályban rögzített feladata a monitoring hálózat országos koordinációja, távlati fejlesztésének irányítása, a műszerszolgálat irányítása.

A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztésére kiírt KEOP-2.2.2. pályázaton belül a külföldről érkező kis- és közepes folyók vízhozamának és fiziko-kémiai paramétereinek automatikus távmérésére a VKKI – mint Kedvezményezett – pályázatot nyújt be. A továbbiakban a pályázat elnevezésére a rövidített „a határt metsző vízfolyások automatikus mérése” rövidítést használjuk a tanulmányban.

A Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatjuk, hogyan illeszkedik a fejlesztés a VKI feladatok (VKI monitoring és az adatok felhasználása vízgyűjtő-tervezésnél, vizek kártételei elleni védekezés, vízkészletekkel való gazdálkodás) megalapozásába, a változó környezeti kihívásokra (éghajlatváltozás, szélsőséges vízjárási körülmények) adandó válaszok megfogalmazásába. Ismertetjük a megvalósítás intézményi, szakmai és pénzügyi kereteit. Bemutatjuk az előkészítési munkáknál feltárt kockázatokat, és a megvalósítás tervezett ütemezését.