KEOP-2.2.2-2008-0002

A Víz Keretirányelv (VKI, 60/2000. EK.) az Európai Közösség által meghirdetett vízpolitika, melynek keretében a tagállamok a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotát kívánják elérni, illetve ezt fenntarthatóvá tenni. A Keretirányelvet a hazai jogrendbe illesztő alapvető jogszabály: 2094/2001. (IV. 30.) Korm. határozat “A közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a vízügyi politika területén” tárgyú, az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelvével kapcsolatos feladatok végrehajtásának megkezdéséről.

A VKI 2007 évi ország-jelentése meghatározta az ország felszíni vizes monitoring vizsgálatainak helyét 388 ponton, különböző víztesteken, amelyeken a hidrológiai paraméterek vízállás, vízhozam mérése is szükséges. A VKI az eredmények összegzett értékeléséhez a mérési rendszerek kalibrálását, minőségbiztosítását is megköveteli.

A jelenlegi vízrajzi mérések nyilvántartása szerint 496 ponton történik 1-6 évente vízhozam mérés. A vízhozam mérések helye közül 19 telepített műszer mellett 99 forgószárnyas és 29 indukciós hordozható műszerrel rendelkezik. A vízügyi és mérésügyi jogszabályok, szabványok és műszaki előírások azonosak a nemzetközi gyakorlattal, és a hordozható eszközöknél évi egyszeri kalibrációt írnak elő. A vízhozam mérések expediciós műszereit 1985. óta a VITUKI KHT telephelyén kialakított 50 m hosszú csatornával rendelkező hitelesítő állomásán kalibrálták.
A felépült objektum azonban a mellette elhelyezkedő modellterület csőtörése miatt, egy régi folyóág nyomvonalában megsüllyedt, és jelenleg is teljesen aládúcolva, életveszélyes körülmények között működik, le kell bontani.

A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) – mint a magyar állami vízügyi igazgatás középirányító szerve – jogszabályban rögzített feladata a monitoring hálózat országos koordinációja, távlati fejlesztésének irányítása, a műszerszolgálat irányítása.

A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztésére kiírt KEOP-2.2.2. pályázaton belül egy új műszer-kalibrációs labor és vízsebességmérő hitelesítési csatorna kialakítására a VKKI – mint Kedvezményezett – pályázatot nyújt be.

A Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatjuk, hogyan illeszkedik a fejlesztés a VKI feladatok (VKI monitoring és az adatok felhasználása vízgyűjtő-tervezésnél, vizek kártételei elleni védekezés, vízkészletekkel való gazdálkodás) megalapozásába, a változó környezeti kihívásokra (éghajlatváltozás, szélsőséges vízjárási körülmények) adandó válaszok megfogalmazásába. Ismertetjük a megvalósítás intézményi, szakmai és pénzügyi kereteit. Bemutatjuk az előkészítési munkáknál feltárt kockázatokat, és a megvalósítás tervezett ütemezését.