KEOP-2.2.2-2008-0007

A Víz Keretirányelv (VKI, 60/2000. EK.) az Európai Közösség által meghirdetett vízpolitika, melynek keretében a tagállamok a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotát kívánják elérni, illetve ezt fenntarthatóvá tenni. A jelenlegi állapot felmérését az e célra kijelölt észlelő-mérő (monitoring-) hálózatra épülő vizsgálatsor hivatott megállapítani. A VGT által meghatározandó – a jó állapot elérését szolgáló beavatkozások – hatását, valamint az állapot változását folyamatosan monitorozni kell.

A vízügyi szakágazat jogszabály által (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról /Vgt./) előírt kötelezettsége a vizek mennyiségi állapotának és változásának észlelése, mérése, nyilvántartása. Ebbe beletartozik a víz természeti (csapadék, lefolyás, tározódás) és társadalmi (vízkivétel, tározás, visszavezetés) körforgásának vízmérleg elvű számontartása, aminek egyik alapeleme a felszín közeli kutak hidrológiai adatait mérő észlelőhálózat folyamatos működtetése.

A VKI 2007 évi ország-jelentése meghatározta az ország felszíni vizes monitoring vizsgálatainak helyét, 1659 felszín alatti vizsgálati pontot kijelölve a vízszint észlelésére. A vízszint észlelése különösen a síkvidéki vízgyűjtőkön meghatározó, ahol a talajvízszintek előrejelzése az aszály- és belvíz-előrejelzések alapvető feltétele az élőhelyek, a lakosság és a mezőgazdaság szempontjából. A jelenlegi észlelési rendszerben gyorsadat-gyűjtő kútként 400 törzshálózati észlelő hely folyamatos vízszint rögzítése és havi adatbegyűjtése az előrejelzés alapja, amelyek túlnyomó többsége VKI monitor pont is. Ezek azonban a havi késéssel a szükséges operatív előrejelzést nem tudják megfelelően biztosítani.

A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) – mint a magyar állami vízügyi igazgatás középirányító szerve – jogszabályban rögzített feladata a monitoring hálózat országos koordinációja, távlati fejlesztésének irányítása, a műszerszolgálat irányítása.

A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztésére kiírt KEOP-2.2.2. pályázaton belül Monitoring állomások automatizálására felszín közeli vizek esetében a VKKI – mint Kedvezményezett – pályázatot nyújt be. A továbbiakban a pályázat elnevezésére a rövidített „talajvízkutak távjelzése” rövidítést is használjuk.