KEOP-2.2.3/C

Az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság az Új Magyarország Fejlesztési terv, Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2.2.3/C kódjelű pályázaton támogatásban részesült az Igazgatóság működési területén lévő Solti-sziget, Bezerédi-sziget, Újmohács-Dél távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálatainak végrehajtására.

Sajtóközlemény, általános tájékoztató

Tájékoztató a nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Szórólapok:

Solti-sziget: [1] [2]

Bezerédi-sziget: [1] [2]

Újmohács-Dél: [1] [2]

Tájékoztatás a távlati vízbázisok tervezett területén folyó munkálatokról

Befejeződött a feltárási munkák első szakasza

Fotódokumentáció – 2009.

Solti-sziget távlati vízbázis – Képek

Bezerédi-sziget távlati vízbázis – Képek

Újmohács-Dél távlati vízbázis – Képek

Összefoglaló:

Összefoglaló a projekt szakmai megvalósulásáról

Sajtótájékoztató:

Sajtótájékoztató a projekt befejezéséről 2010.10.12.

Tájékoztató szórólapok a vízbázisokon végzett diagnosztikai vizsgálatokról:

Solti-sziget távlati vízbázis [1] [2]

Bezerédi-sziget távlati vízbázis [1] [2]

Újmohács-Dél távlati vízbázis [1] [2]

Projektzáró rendezvény:

Összefoglaló

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Hungarian -> Hungarian…
    • Create a new word list…
  • Copy