Kezelői vizsgálatok

Az Igazgatóságnak, mint az állami tulajdonban lévő vízek kezelőjének, kezelői szempontból sokszor van szüksége aktuális információra a vizek állapotáról (ami nem jelent teljeskörű vizsgálatot, csak a legfontosabb jelző paraméterekre terjed ki). Különösen az egyre gyakoribbakká váló szélsőséges időjárási viszonyok, kritikus időszakok kapcsán fontos ismerni a vizek reagálását a rendkívüli helyzetekre, hogy állapotuk enyhítésére a lehetséges beavatkozások időben történhessenek. Erre a helyszíni mérések, laboratóriumi gyors módszerek alkalmasak, gyorsan juthatunk eredményhez, kiegészítve a planktonvizsgálatokkal, az vízi anyagcsere összefüggései is láthatók.

A Vízügyi Igazgatóság a kritikus helyeken és időszakokban (pl. belvizes időszak, oxigénhiány stb.) végez helyszíni méréseket és a biológiai komponensek alapján állapotértékelést, mindezek az üzemirányítási rendszer megalapozásához, kezelői tevékenységekhez nyújtanak információkat.

Az alábbi linkeken az ADUVIZIG által végzett üzemeltető vizsgálatok eredményei kerülnek bemutatásra:

Vízminőségi összefoglalók a terület vizeinek állapotáról

A Duna hidrobiológiai állapotának jellemzése

A Sugovica hidrobiológiai állapotának jellemzése