Kiskunsági-főcsatorna – Akasztói-zsilip felújítása

Nyíregyházán 2020. október 15-én került sor a „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.” (KEHOP-1.3.0-15-2017-00017) megnevezésű projekt keretében megvalósult kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárásának lebonyolítására.

A projekt keretében a térségi vízgazdálkodásban kulcsszerepet betöltő Kiskunsági-főcsatorna, Duna-völgyi főcsatornába történő betorkolásánál elhelyezkedő Akasztói-zsilip rekonstrukciójára is sor került.

A Kiskunsági-főcsatorna az Igazgatóság öntöző- és halastavi vízellátását biztosító legfontosabb kettősműködésű csatornája, mely egyaránt szolgál a mezőgazdasági vízigények kielégítésére valamint a működési terület északi részéről – Duna-völgyi-főcsatorna felső szakasza, XXIII. csatorna, XXX. csatorna, XXXI csatorna – vízgyűjtő területéről érkező belvizek levezetésére is. Belvizes időszakban a többlet víz tározását és levezetését is biztosítja, míg csapadékmentes időjárás esetén a mezőgazdasági területek öntözővízzel ellátó rendszer főcsatornája. A Ráckevei-Soroksári-Duna-ágból a gravitációs vízkivételi műtárgyon (Tassi-zsilip) keresztül vezeti be és osztja szét a csatornán levő zsilipek szabályozásával az öntözővizet az Igazgatóság területére.

A felújítás során a zsilip alvízi és felvízi oldalán földgátakkal mederelzárások kerültek kiépítésre. A víztelenített munkagödörben a megrongálódott elő- és utófenék bontását követően a megfelelően előkészített ágyazatra, betonacél-háló erősítéssel, helyszíni betonozással új vasbeton fenék és rézsűburkolatok készültek. A lezáró fogakkal ellátott mederburkolatok vízépítési terméskőszórással kerültek bevédésre.

A műtárgyak betonfelületeinek javítását, a betonkorrózió megszüntetését a felületek előkészítését követően javítóhabarcs felhordásával végezték el.

A betonfelületek javításával párhuzamosan kiemelésre kerültek a zsilipek acélszerkezetei. Helyszíni felülvizsgálatot követően szakműhelyben felújították, megerősítették az acélszerkezeti elemeket. A jelentősen korrodálódott zsiliptáblák helyett új, a meglévő elemekhez illeszkedő szerkezetek kerültek legyártásra. A felületek megfelelő előkészítése után elvégezték az acélszerkezeti elemek korrózióvédelmét, festését. Az acélszerkezetek visszahelyezését követően megtörtént a zsilipek üzempróbája.

Az elvégzett rekonstrukciós munkálatoknak köszönhetően jelentősen javultak a vízkormányzás és vízvisszatartás feltételei, nőtt a vizek kártétele elleni biztonság.